Vooronderzoek naar analfabetisme

Op initiatief van de CDA-fractie in de provinciale staten van Utrecht komt er een vooronderzoek naar functioneel analfabetisme in de provincie. Op dit moment is er geen enkel inzicht hoeveel mensen te weinig kunnen lezen of schrijven om goed te functioneren in hun werk of om noodzakelijke bijscholing te volgen.Volgens Henk Klein Kranenburg (CDA), indiener van een initiatiefvoorstel Alfabetisering, is het hoog tijd de problematiek en een mogelijk aanpak daarvan in beeld te brengen. Bekend is dat in Nederland circa 1,2 miljoen mensen functioneel analfabeet zijn. Mensen die te weinig kunnen lezen of schrijven weten dat doorgaans goed te verbergen. Toch belemmert het hen in hun maatschappelijke participatie. Klein Kranenburg vindt dat de provincie een bijdrage zou kunnen leveren aan het terugdringen van de laaggeletterdheid in de provincie.Provinciale Staten steunen zijn voorstel en willen dat zowel de economische als de sociale kant van het probleem in beeld gebracht worden. Alvorens verdere plannen te ontwikkelen, wordt nu een vooronderzoek ingesteld om te zien om hoeveel mensen het gaat, wat de mogelijke oplossingen zijn en met welke partners samenwerking wenselijk is. Gedeputeerde Staten gaan met het voorstel aan de slag en bekijken of het Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkelingen (CMO) hierbij een rol kan spelen. Voor het vooronderzoek is maximaal € 50.000,00 beschikbaar gesteld.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Koster+Schoenmode Galecop+Golf+120x90 Adverteren