Voordracht nieuwe gemeentesecretaris

Het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein stelt de gemeenteraad voor om met ingang van 1 januari 2002 de heer drs. P. van Elteren tot nieuwe gemeentesecretaris te benoemen.

De benoeming van de huidige gemeentesecretaris, drs. D.M. Smit, loopt per 1 januari af. De heer Van Elteren, geboren in Utrecht op 19 januari 1950, is sinds 1988 werkzaam als gemeentesecretaris voor de Gemeente Leusden.

De afgelopen maanden is een voorspoedige werving & selectieprocedure doorlopen, waarbij de gemeenteraad, de leiding van de ambtelijke organisatie en een afvaardiging van het personeel intensief betrokken zijn geweest.

Met de heer Van Elteren is overeengekomen dat hij reeds per 1 november 2001 in dienst treedt, om op die manier de overgang tussen hem en de huidige gemeentesecretaris zo soepel mogelijk te laten verlopen. Een en ander is nog onder voorbehoud van het besluit dat de gemeenteraad hierover neemt in haar vergadering van 19 juli a.s.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk