Voorbereiding Begroting 2003 (2002/5445)

In het kader van de voorbereiding voor de begroting 2003 zijn door de sectoren aanvragen ingediend voor budgetaanpassingen, administratieve wijzingen en vervangingsinvesteringen. Bijgaand wordt aan het college gevraagd aan te geven welke aanvragen in de ontwerpbegroting voor 2003 zullen worden meegenomen.

Na verwerking van de voorgestelde aanpassingen in de begroting 2003 is er sprake van een sluitende meerjarenbegroting.

Voor de komende jaren zullen daarnaast aanvullende bedragen nodig zijn voor onder meer onderwijshuisvesting, beheerplannen openbare ruimte en brandweerzorg. Hiervoor is in de meerjarenbegroting geen ruimte beschikbaar. Aangegeven wordt welke mogelijkheden er zijn om hiervoor financiële ruimte te krijgen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk