Voorbereiden op het levenseinde, hoe doe je dat?

Er is maar één zekerheid in het leven die voor iedereen geldt: een keer ga je dood. Iedereen wil graag een gelukkig en gezond leven; maar er kunnen omstandigheden zijn waarin het geluk of de gezondheid ver te zoeken is. Soms is de situatie zodanig dat iemand serieus nadenkt over het beëindigen van het leven.

De seniorenbond KBO-afdeling Nieuwegein/Vianen organiseert een themabijeenkomst over dit onderwerp. Op dinsdag 14 november, tussen 14.00 uur en 16.00 uur zal de Nieuwegeinse Willeke Stadtman de aanwezigen bijpraten over alle aspecten rond het levenseinde. Zo komen aan bod: euthanasie, de procedure en de wettelijke eisen; de euthanasieverklaring; over wilsbekwaamheid en euthanasie; het nut en de onzin van een levenstestament en het gesprek met de huisarts over het levenseinde. Ze ruimt veel tijd in om vragen te beantwoorden van de aanwezigen.

Als u deze themamiddag wilt bijwonen, kom dan op 14 november naar kerkelijk centrum De Rank aan de Lupinestraat 11 in Nieuwegein-Zuid. De Rank ligt nabij het winkelcentrum Hoog-Zandveld en is goed bereikbaar. U hoeft zich niet van tevoren aan te melden. De zaal is open om 13.30 uur.

Nederland is het eerste land ter wereld dat de uitvoering van euthanasie bij wet heeft geregeld, sinds 1 april 2002 is bij ons de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding van kracht.

Boek ‘Slotakkoord’ van Willeke Stadtman
In dit zeer toegankelijk geschreven boek bespreekt Willeke Stadtman vijftien misverstanden, die zij zelf in de euthanasiepraktijk tegenkomt of in haar omgeving beluistert. Hiermee wil zij veel vragen en onduidelijkheden wegnemen. Tevens biedt Slotakkoord inzicht in de complexiteit van een euthanasieverzoek en de dilemma’s die dat oplevert.

Willeke Stadtman (1950) werkte ruim dertig jaar in de zorg. Eerst als arts, later als bestuurder. Sinds eind 2014 is ze werkzaam als arts voor de Levenseindekliniek. Zo is voor haar de cirkel rond. Dit voorjaar verscheen haar goed ontvangen boek Op voet van oorlog, over haar familiegeschiedenis.

Als er al een drijfveer was voor het schrijven van dit boek: euthanasie heeft niets te maken met ‘Huppakee’, euthanasie is geen fluitje van een cent, niet voor wie het vraagt en niet voor wie het uitvoert. Auteur Willeke Stadtman, als arts werkzaam voor de Levenseindekliniek, put uit eigen ervaring en uit die van collega’s. Zij is geen fanatieke pleitbezorger van euthanasie of ultieme zelfbeschikking. Niemand heeft de waarheid in pacht in het zicht van de dood.

In dit helder geschreven boek staat veel informatie over wat wel en niet mogelijk is in de euthanasiepraktijk. Het geeft tegelijkertijd een verrassende en persoonlijke inkijk in het leven van mensen die een euthanasiewens hebben en in het werk van de artsen (en verpleegkundigen) die met zo’n wens te maken krijgen.

Slotakkoord

Voor informatie kunt u terecht bij Henk Valkenet secretaris KBO-afdeling Nieuwegein/Vianen. Zijn telefoonnummer is: 06-21989489.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk