Voetpad in het zuiden van plan Galecop

Het college heeft besloten een voetpad aan te leggen tussen de Frans Halshage en de Galecopperdijk. Het voetpad is een kortere looproute om de wijk uit te komen naar onder andere de sneltramhalte Zuilenstein. Om dit mogelijk te maken moet eerst een artikel 19 procedure worden gevolgd om vrijstelling te krijgen van het eerste uitwerkingsplan van Galecop en Nieuwraven. Daarnaast moet een aanlegvergunning worden aangevraagd.

Dit besluit verschijnt als openbare bekendmaking in de plaatselijke media. Hierin staat vermeld hoe belanghebbenden bedenkingen kunnen indienen tegen het besluit. Op basis van de reacties bepaalt het college of de vrijstellingsprocedure wordt voortgezet.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk