Visie sport en bewegen 2015-2018

Het werkveld sport en bewegen staat voor een inhoudelijke en financiële koerswijziging. Het terrein wordt belast met een taakstelling die oploopt tot € 781.000,- in 2016. Inhoudelijk heeft de raad meegegeven de aansluiting bij de transities in het sociaal domein te zoeken, evenals verbreding in doelgroepen en activiteiten. Meer voor minder. Dat vraagt om keuzes, zowel inhoudelijk als financieel.

Het college stelt met het vaststellen van deze visie een koers voor aan de raad waarbij nadrukkelijk tegemoet wordt gekomen aan zowel de inhoudelijke opgaven als de taakstelling. Dat zal niet gaan wanneer we hetzelfde instrumentarium blijven hanteren: dit voorstel heeft dan ook gevolgen voor de financiële inzet, de uitvoeringspraktijk en de gemeentelijke werkwijze. Beslispunten:

1. In te stemmen met de visie sport en bewegen 2015-2018, inclusief het voorstel voor invulling van de taakstelling op sport en bewegen;
2. Deze ter vaststelling aan te bieden aan de raad.

Akkoord met voorstel m.d.v. dat aan de paragraaf Beleidskader de motie van de raad van 6 november 2013 wordt toegevoegd.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren