Visie op Nieuwegeinse handhaving

Het college heeft ingestemd met de visie op Nieuwegeinse handhaving voor de korte en middellange termijn. Kern van de visie is het voorstel om de uitvoering van handhavingtaken (repressie en correctie) te bundelen. Nu is de handhaving vaak verspreid over verschillende afdelingen binnen een sector. Deze bundeling per sector, waarbij zoveel mogelijk gelijksoortige handhavingswerkzaamheden worden samengevoegd, maakt de handhaving inzichtelijker voor bewoners en bestuur.Verder kan de gemeente zich met deze bundeling alvast voorbereiden op de nieuwe Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, die per 1 januari 2008 ingaat. Uitgangspunt van de wet is vereenvoudiging van regelgeving voor de burger, bedrijven en instellingen bij het aanvragen van een vergunning. Hoewel de bundeling tot meer afstand tussen vergunningverlening en handhaving leidt, wil de gemeente met aanvullende maatregelen deze afstand zo klein mogelijk houden. Het gaat daarbij onder andere om afspraken over samenwerking, informatie en kennisuitwisseling. De visie is een onderdeel van het project fusie stadsontwikkeling en stadsbeheer.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren