Vijftien essen moeten worden gekapt vanwege essentaksterfte

Van de bijna vierduizend essen in Nieuwegein is rond de zestig procent aangetast door de essentaksterfte. Na een extra controle blijkt dat op de Vreeswijksestraatweg en de Juthasestraatweg twaalf ernstig zieke essen staan.

In Hoog Zandveld aan de Parallelweg staan drie hele zieke essen. Deze bomen worden in opdracht van de gemeente gekapt. Bij het fietspad in Parkhout ter hoogte van de ijsbaan is de essenbosschage afgestorven en wordt kort afgezaagd. Er worden op de Vreeswijksestraatweg en de Juthasestraatweg vijftien nieuwe bomen teruggeplant.

Sinds 1990 is de ziekte voor het eerst vastgesteld in Oost Europa en in 2010 voor het eerst in Nederland vastgesteld. Aangetaste essen worden jaarlijks gecontroleerd en als de aantasting zich ook in het dikke hout heeft genesteld, wordt de es gesnoeid of gekapt. Als de boom voor 75 procent is aangetast, heeft snoeien geen zin en wordt de boom met het oog op de veiligheid gekapt.

De essentaksterfte is een schimmel die de twijgen van de takken aantast. Eerst sterven de jonge bladeren af en nestelt de schimmel zich in de jonge takken. Het gevolg is dat de dunne takken afsterven. Soms als de es zwaar is aangetast zit de gehele kroon met dunne dode takken en staat de boom heel dun in het blad. Essen die in slechte ondergrondse omstandigheden staan en al een slechte conditie hebben zijn vatbare voor de essentaksterfte.

One thought on “Vijftien essen moeten worden gekapt vanwege essentaksterfte

  1. Feike Reitsma

    Niet alleen bij de ijsbaan, maar in de hele strook langs de Kromme IJssel en het fietspad en langs de Geindijk tot de Parallelweg zijn honderden bomen gekapt! DE gekapte bomen liggen zelfs in de dierenweide bij de Geindijk. Op de website van de gemeente is hier niets over te vinden. Weten jullie hier meer van?

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk