Vijf weken voor de verkiezingen

De Ramp van Bouwgein De week begon zo slecht als het maar kon. Bouwgein tot de grond afgefikt. Tuig dat ‘s nachts kennelijk niets beters te doen heeft dan jarenlang werk van vrijwilligers en een prachtige speelplek voor kinderen te vernietigen. De hele maandagochtend met tranen in de ogen gekeken naar deze ramp. Wat een drama! Wat me echt trof, was de vastbeslotenheid bij de mensen: de hufters zullen niet winnen. En zo is het. En voorts ben ik van mening dat Bouwgein herbouwd moet worden.Blij maken met een dooie wipkipWoensdagavond gemeenteraad. Het was duidelijk verkiezingstijd. Bijna een uur discussie over het plaatsen van een wipkip. Een van de collega-partijen (nee, ik zou geen namen meer noemen) had zich meester gemaakt van een vraag van bewoners aan de Bergwal die graag een nieuw speeltoestel wilden. Nu zijn wij altijd voor goede speelvoorzieningen, dus een sympathiek idee. Ook vinden we dat bewoners zelf prima kunnen bepalen wat er in hun wijk nodig is. Daarom hebben we in Nieuwegein wijkplatforms. Daar kan een goede afweging van alle wensen worden gemaakt. Maar de collega’s (wie zouden het toch zijn) vonden dat maar niks. Zo’n wijknetwerk, dat was helemaal geen goede plek voor ideeën van bewoners en ze functioneerden ook helemaal niet goed. Nu komen wij er vaak en wij hebben veel respect voor deze mensen die tijd en energie in hun eigen buurt steken. Die gaan we niet voor de voeten lopen.Ook hebben het wijkplatform en de wethouder budget om dit soort wensen direct te regelen. De motie haalde het dus niet en de bewoners waren blij gemaakt met een dode wipkip.
Sociale woningbouwVeel tijd werd besteed aan discussie over de Structuurvisie. Een document waarin je als gemeente op hoofdlijnen beschrijft hoe Nieuwegein de komende 20 jaar wordt ingericht. Goed om dat te doen, want dan hebben we een kader voor de verdere ontwikkeling in wijken. Wat wij vooral belangrijk vinden is dat er ruimte blijft voor iedereen om te wonen. Dat betekent dat je ook genoeg sociale huur- en koopwoningen bouwt. Nu is dat in Nieuwegein goed op orde, maar sommige regiogemeenten laten het er flink bij zitten. Daarom ‘steuneden wij een motie om nog eens heel duidelijk te maken dat sociale huisvesting de verantwoordelijkheid van de hele regio is. Die motie haalde het wel, maar er waren opmerkelijke tegenstemmers die dit kennelijk niet zo belangrijk vonden. Nee, ik noem geen namen. Voor, nee tegen, of nee, toch voorHet was een lange zit en soms raak je minder scherp. Geukkkig is er regelmatig bewegingsonderwijs oftewel stemmen bij handopsteken. Dan moet je natuurlijk wel goed opletten. In haar gedrevenheid om tegen de structuurvisie te stemmen, stemde een van de gewaardeerde collega’s vervolgens tegen het eigen amendement. Of was het snel gevorderd inzicht, dat kan natuurlijk ook. Hoe groen kun je zijn?Nieuwegein is een groene stad. Er zijn veel kleine stadsparkjes en een mooi Oudegein. Regelmatig horen de beschuldiging dat (o.a.) de PvdA wil bouwen in Oudegein. Dat is onzin en dat hebben we heel vaak gezegd. Toch duikt het steeds weer op. Gelukkig hebben we in de Structuurvisie nogmaals vastgelegd dat Oudegein groen blijft. Er komen ook geen parkeerplaatsen. Laat dat nu eens voor altijd duidelijk zijn. De vraag is wel of je nu ook iedere graspriet en boterbloem voor 20 jaar tot beschermde plant moet benoemen. Daar lag wel een voorstel voor. Wij zijn daar tegen. Er moet altijd ruimte blijven om belangen tegen elkaar af te wegen. De boel voor zolang rigide op slot zetten, vinden we geen goed idee. De stad is geen natuurreservaat.Quiz van de weekIn het voorgaande heb ik, zoals beloofd, geen namen van partijen meer genoemd. Wel loof ik een prijsje uit voor wie ze kan invullen. Leden van de gemeenteraad of college zijn uitgesloten van deelname. Hoofdprijs: een setje PvdA-anschichtkaarten (collectorsitem!).

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren