Verzoek verkorte procedure deelsanering Wierselaan

De Stichting Museumwerf Vreeswijk heeft de gemeente verzocht medewerking te verlenen aan het doorlopen van een zogenaamde verkorte procedure voor de goedkeuring van een deelsaneringsplan voor het terrein Wierselaan 113.

De provincie Utrecht dient voor dit saneringsplan een beschikking af te geven volgens de Wet bodembescherming. Dit beslissingstraject neemt normaal gesproken een periode van 13 weken in beslag. Met een verkorte procedure kan worden volstaan als de melder schriftelijke verklaringen van belanghebbende(n) kan overleggen, waarin staat aangegeven dat de voorgenomen sanering niet op bezwaren stuit van de belanghebbende(n). De gemeente Nieuwegein is als eigenaar van het terrein één van de belanghebbende partijen.

De verontreinigde bodem wordt gesaneerd (plaatselijk geïsoleerd) conform de regels en beleidsrichtlijnen van dit moment. Dit betekent dat de bodem ´functiegericht´ gesaneerd wordt tot een niveau dat tenminste het beoogde bodemgebruik (museale scheepswerf) mogelijk maakt. Het college heeft daarom besloten medewerking te verlenen aan de verkorte procedure.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren