Verzelfstandiging weekmarkten Nieuwegein

De marktkooplieden van de drie weekmarkten in Nieuwegein, vertegenwoordigd door de Stichting De Markt van Morgen, hebben de gemeente gevraagd de organisatie van de weekmarkten te mogen verzorgen. De kooplieden zijn van mening dat zij op deze manier de weekmarkten economisch kunnen versterken en meer toekomstbestendig kunnen maken. Het bepalen van het aantal weekmarkten in Nieuwegein, alsook de plaats en tijd hiervan blijft een bevoegdheid van de gemeente. Het college heeft positief op het verzoek gereageerd en de raad gevraagd een verzelfstandiging van de weekmarkten per 1 januari 2015 mogelijk te maken. Beslispunten:

1. De raad voor te stellen akkoord te gaan met de verzelfstandiging van de weekmarkten Nieuwegein en hiertoe de Marktverordening Nieuwegein 2002 en de Verordening marktgelden 2014 per 1 januari 2015 in te trekken, conform raadsvoorstel

2. Onder voorbehoud van goedkeuring door de raad op beslispunt 1., te besluiten per 1 januari 2015:
– met de Stichting de Markt van Morgen bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst weekmarkten Nieuwegein aan te gaan;
– een instellingsbesluit warenmarkten te nemen in overeenstemming met de bepalingen uit de samenwerkingsovereenkomst, zoals bijgevoegd;
– het instellingsbesluit marktcommissie van 25 augustus 2007 in te trekken en de marktcommissie op te heffen;
– de marktvergunningen met de marktkooplieden van de weekmarkten in te trekken.

3.Akkoord te gaan met het aanbieden van deze stukken aan de raad ter behandeling op de raadsvergadering van 18 december 2014. Akkoord met voorstel.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren