Verwijdering 1e deel Boogbrug bij Nieuwegein

Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie KWS Infra – Volker Rail – DDM zijn op maandag 23 augustus 2021 gestart met het verwijderen van de oude Boogbrug over de Lek tussen Vianen en Nieuwegein. De verwijdering van de brug gebeurt in 3 delen.

Het werk begint met het verwijderen van de aanbrug in Nieuwegein, het brugdeel in de uiterwaarde. Vervolgens is begin november de stalen brugboog aan de beurt. Vanaf half november de aanbrug in Vianen. Per brugdeel worden grondstoffen gescheiden weggehaald. Dit maakt hergebruik van circa 99% van de grondstoffen mogelijk. Naar verwachting is het project in juni 2022 gereed.

Hergebruik grondstoffen
Rijkswaterstaat heeft bij de aanbesteding aannemers uitgedaagd om een duurzame oplossing te vinden voor hergebruik van de brug. Het bleek dat hergebruik van brugdelen of van de brug in zijn geheel, zowel op locatie als op een alternatieve locatie, niet realiseerbaar was. Dus is er gekeken naar hergebruik van de grondstoffen zoals beton, asfalt en staal.

De gekozen werkmethode van de aannemerscombinatie, is die van stapsgewijs grondstoffen van de brug verwijderen, scheiden en afvoeren. Dat levert schone afvalstromen op, die geschikt zijn voor hergebruik. Deze milieuvriendelijke verwerkingswijze vermindert de CO2-uitstoot aanzienlijk.

De animatie laat een indruk zien van de verwijdering van de brug. Op zondag 7 november 2021 wordt de stalen brugboog uitgevaren. Wanneer de omstandigheden op die dag niet goed zijn, bijvoorbeeld bij te harde wind of te veel stroming, staat zondag 14 november 2021 als alternatieve datum in de planning.

Verwijderen aanbruggen
De aanbruggen zijn de brugdelen aan weerszijden van de boog, die liggen over de uiterwaarden van de rivier. Op de brug is de aannemerscombinatie voor de zomervakantie al gestart met het verwijderen van de vangrail, de lichtmasten en de asfaltlaag.

Verwijdering van de fietspaden op de aanbrug in Nieuwegein start vanaf eind augustus. Daarna is het betonnen wegdek aan de beurt. Dit neemt ongeveer 10 weken in beslag. Na verwijdering en het wegvoeren van het beton van de aanbrug, verwijderen we de stalen onderdelen van de aanbrug. Deze worden tot transportabele stukken verkleind en afgevoerd.

Na het verwijderen van de stalen boogconstructie worden de landpijlers verwijderd. Alleen de landhoofden en de rivierpijlers, met daarin de unieke rivierkazematten, blijven achter. Deze maakten ooit deel uit van de Nieuwe Hollandsche Waterlinie. We maken de rivierpijlers geschikt als winterverblijf voor vleermuizen. Na het uitvaren van de stalen boogconstructie, is de verwijdering van de aanbrug aan de kant van Vianen aan de beurt.

Verwijderen stalen brugboog
Om de verwijdering van de stalen brugboog voor te bereiden, worden in het rijdek van de stalen brugboog 8 gaten gemaakt. Dit gebeurt om de aan te brengen heftorens te kunnen verbinden met het onderliggende ponton.

De daadwerkelijke verwijdering begint met het in positie brengen van een groot ponton onder de brug. Daarvoor wordt het ponton met staalkabels en lieren vastgemaakt. Het vastmaken gebeurt aan de geplaatste ankerpunten, aan beide zijdes in de uiterwaarden. De heftorens op he ponton en op de boogconstructie klikken daarbij als een soort legostenen in elkaar. Vervolgens duwen de heftorens de brugboog in zijn geheel en gecontroleerd omhoog. Na het borgen van de constructie, vindt er een draaiing van het ponton in de lengterichting van de Lek plaats.

Daarna vaart het ponton naar de Prinses Beatrixsluis. Daar vindt demontage van de brugboog in delen plaats. Dit is nodig omdat de boog nu te hoog is, waardoor deze niet onder de Jan Blankenbrug (A2) en de Hagesteinse brug (A27) door kan.

Het brugdek met de gedemonteerde boogdelen kan tenslotte over water worden vervoerd naar de slooplocatie in Schiedam, waar de brugboog verder wordt gedemonteerd en afgevoerd naar een erkende verwerker. Voor het uitvaren van de stalen brugboog wordt op 7 (of 14) november het vaarverkeer 15 uur gestremd.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren