Vervolg onderzoek westelijk gedeelte binnenstad

Door RIGO Research en Advies is een onderzoek verricht naar de mogelijkheden van reductie van het programma in het Integraal Ontwikkelingsplan Binnenstad (IOB) voor het westelijk deelgebied. Op grond van de rapportage van RIGO heeft het college besloten een vervolgtraject op te starten, waarin de aanbevelingen nader worden onderzocht en uitgewerkt. Het college heeft het plan van aanpak voor dit vervolgtraject vastgesteld en het projectbureau binnenstad opdracht gegeven tot uitvoering van het eerste deel.

Het plan van aanpak houdt in dat nader wordt onderzocht of hergebruik van het huidige gebouw van De Kom mogelijk is, en dat de aanbevelingen van RIGO over vereenvoudiging van het parkeren worden opgenomen in voorstellen van het projectbureau. Verder zal het projectbureau de stedenbouwkundige randvoorwaarden formuleren voor een verdere vereenvoudiging, onder meer van het avondplein.

Als deze werkzaamheden zijn afgerond zal het atelier binnenstad aan de slag kunnen met het aanpassen van het IOB voor het westelijk deelgebied.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk