Katern

Verstedelijkingsperspectief A12 Centraal

Samenvatting: Het college heeft ingestemd met de lange termijn visie voor de A12-zone zoals verwoord in de rapportage ´Verstedelijkingsperspectief A12 Centraal´. Essentie van het perspectief is dat de A12-zone zich in de periode van 2025 tot 2040 kan ontwikkelen van een mono functionele, extensief gebruikte, stedelijke rafelrand tot een multifunctioneel dynamisch woonwerkgebied in het hart van een aaneengesloten metropolitane regio. Deze visie is tot stand gekomen in samenwerking met gemeenten Utrecht, Nieuwegein en Houten, Bestuur Regio Utrecht en Provincie Utrecht, in samenwerking met Rijkspartijen.

Realisatie is pas voorzien op de lange termijn, na 2025. De lange termijn ambitie vraagt vanaf nu al een actieve houding. Daarom heeft het college besloten in het vervolg op deze studie een Afsprakenkader en een regionaal samenwerkingsverband op te stellen gezamenlijk met de gemeente Houten en Utrecht, BRU en provincie Utrecht.

Beslispunten: 1. instemmen met de resultaten van deze fase zoals verwoord in dit voorstel en de eindrapportage concept ´Verstedelijkingsperspectief A12 Centraal´ 2. de lange termijn visie ( de stip op de horizon) uit het Verstedelijkingsperspectief te beschouwen als bouwsteen voor toekomstige ruimtelijke plannen 3. de lange termijn visie te beschouwen als kader voor de vervolgactiviteiten zoals de fase van actief rentmeesterschap, opstellen van een Afsprakenkader en oprichten van een regionaal samenwerkingsverband 4. instemmen met de bijgevoegde concept brief aan de raad 5. instemmen met het voorstel voor het vervolgproces en een Afsprakenkader en een regionaal samenwerkingsverband op te stellen gezamenlijk met de gemeente Houten en Utrecht, BRU en provincie Utrecht. Akkoord met voorstel.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Koster+Schoenmode Galecop+Golf+120x90 Adverteren