Verslag werkbezoek Pulawy (2002/6071)

Van 13 juni tot en met 16 juni jl. bracht een Nieuwegeinse delegatie onder leiding van burgemeester Cor de Vos een werkbezoek aan de Poolse partnerstad Puławy. Doel van het bezoek was tweeledig: enerzijds vertegenwoordigde de delegatie Nieuwegein tijdens het Europese stedenbandfestival aldaar. Anderzijds bood het bezoek gelegen-heid om de voortgang van de stedenbandrelatie te bespreken.

Het college heeft kennis genomen van de belangrijkste resultaten van het bestuurlijk overleg rondom de voortgang van de stedenbandrelatie. Afgesproken is onder andere om in het derde kwartaal 2002 een verkenning uit te voeren rondom de samenwerking op het gebied van milieubeleid. Er zal worden geïnventariseerd welke raakvlakken Nieuwegein en Pulawy hebben op dit terrein en op welke wijze ondersteuning plaats kan vinden.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk