Verslag panelgesprekken Jeugd en Veiligheid (2002/6077)

Een van de actiepunten in het project Jeugd en Veiligheid is het uitvoeren van een Jeugdomnibus. Dit onderzoek heeft in september 2001 plaatsgevonden. Als vervolg op de schriftelijke vragenlijst zijn er in april 2002 panelgesprekken gevoerd met jon-geren uit de drie verschillende leeftijdscategorieën: 9 tot en met 11 jaar, 12 tot en met 17 jaar en 18 tot en met 24 jaar.

Tijdens deze panelgesprekken is dieper ingegaan op de resultaten van de Jeugdomnibus en zijn er door de jongeren zelf aanbevelingen geformuleerd over hoe het beter kan in Nieuwegein. De belangrijkste aanbevelingen die door de jongeren zijn geformuleerd gaan over het bevorderen van de verkeersveiligheid, het bevorderen van vrijetijdsvoorzieningen voor jongeren, het tegengaan van vandalisme en criminaliteit en het bevorderen van de communicatie tussen de gemeente en jongeren.

Het college verzoekt het Presidium van de gemeenteraad om het voorstel bij de eerstvolgende vergadering van de raadscommissie Sociale Omgeving en Cultuur (SOC) ter inzage te leggen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk