Vernieuwing trambaan Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein loopt weer verder uit

De vernieuwing van de SUNIJ-tramlijn tussen Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein duurt opnieuw minimaal vier weken langer dan gepland. Al eerder liep het werk vier weken uit. De provincie Utrecht verwacht de indienststellingsvergunning niet op tijd te verkrijgen om de lijn op de eerder geplande 21 september veilig en betrouwbaar in gebruik te nemen. Zoals het er nu uitziet, zal het werk weer enkele weken uitlopen en zullen de passagiers nog steeds met vervangende bussen vervoerd moeten worden tussen Nieuwegein en IJsselstein.

Er is nog geen nieuwe datum vastgesteld voor de start van de exploitatie op het traject tussen Utrecht en Nieuwegein. Reizigers naar IJsselstein kunnen vermoedelijk vanaf 15 november in de nieuwe tram stappen. Zij moeten langer wachten vanwege afrondende werkzaamheden. “De reden hiervan is de versteviging van de damwand in IJsselstein-Zuid. Omdat deze werkzaamheden vanaf de trambaan uitgevoerd moeten worden, heeft dit ook effect op de planning van de overige werkzaamheden”, aldus de provincie.

Vergunning
Voor het verkrijgen van de indienststellingsvergunning moet de provincie aantonen dat aan alle voorwaarden voor het in de openbare ruimte rijden voldaan is. Dit doet de provincie door het aanleveren van een safetycase, waaruit blijkt dat aan de geldende voorwaarden is voldaan. Het afronden van de safetycase door de provincie vraagt meer tijd dan gepland, waardoor de planning wijzigt. De inschatting is dat door deze vertraging de afgifte van de indienststellingsvergunning en dus de start van de exploitatie met enige weken uitgesteld moet worden. De verwachting is dat de exploitatie op het traject Jaarbeursplein – Nieuwegein Zuid niet op de geplande datum van 21 september 2020 kan starten, maar enkele weken later.

Perrons vernieuwd
Afgelopen maanden zijn alle perrons en haltes verlaagd en verlengd, zodat er nieuwe lagevloertrams met meer capaciteit en comfort kunnen rijden. Tegelijkertijd bood dit de gelegenheid om groot onderhoud op het dertig jaar oude traject uit te voeren. Als de werkzaamheden zijn afgerond, kunnen reizigers uit Nieuwegein en IJsselstein bovendien zonder overstap doorreizen naar Utrecht Science Park.

Extra kosten
In de Statenbrief van 14 april jl. hebben Gedeputeerde Staten aangekondigd dat de kosten voor het project hoger zullen uitvallen dan begroot. De inschatting is dat de totale kosten tot 20,9 miljoen kunnen oplopen. Ongeveer driekwart van dit benodigd krediet houdt verband met de impact van de coronacrisis op de bouwwerkzaamheden, leveranties uit het buitenland en verlenging van het vervangend busvervoer. Bovendien is aanvullend budget nodig voor extra werkzaamheden.

Coronacrisis
Door de Coronacrisis is de fabriek in Zaragoza (Spanje) die de nieuwe trams produceert gesloten geweest tot begin mei jl. Inmiddels is de productie van nieuwe trams weer gestart maar de achterstand is dusdanig dat, wanneer de vernieuwde tramlijn volgens planning klaar moet zijn, hooguit tien nieuwe trams beschikbaar zijn. Om de beoogde dienstregeling te kunnen rijden, zouden dit er minimaal 14 moeten zijn.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren