Verkeersveiligheid rond scholen

 In de Commissie SOC (Sociale omgeving en Cultuur) wordt weer veel gesproken over verkeersveiligheid rond de school. Eveneens zijn “de hekken rond de scholen” weer opnieuw aan de orde. VVD fractie pleit al jaren voor hekken rond de scholen. Het vandalisme aan de scholen neemt met de dag toe. De schade door vandalisme aan schoolgebouwen over het jaar 2004 is opgelopen tot € 151.665,95. VVD fractie blijft aandringen bij het College om hekken rond de scholen.  Bij het Scholencomplex Hoog Zandveld is een hek geplaatst, het vandalisme is drastisch teruggelopen. Dit jaar is bij scholencomplex De Zuiderkroon in Fokkesteeg een hek geplaatst. Navraag bij De Zuiderkroon blijkt dat ook hier een terugloop in het vandalisme is te merken. Vandaar dat de VVD fractie blijft hameren om rondom alle scholen hekken te plaatsen. Het is te gek voor woorden, dat iedere maandag de leerkrachten en de kinderen eerst de puinhopen van het afgelopen weekend moeten opruimen voor zij aan de lessen kunnen beginnen. In het bovenschoolsmanagement (waar alle denominaties zijn vertegenwoordigd) heb ik op 7 juni wederom aandacht gevraagd voor dit probleem. Ook het bovenschoolsmanagement is druk bezig om het College te overtuigen van het belang van hekken om scholen. De VVD fractie zal er bij het College constant aandacht voor blijven vragen. Wat betreft de verkeersveiligheid rond de scholen heb ik in de commissie namens de VVD fractie op de notitie van de PGN fractie gezegd, dat het in de eerste plaats de verantwoording van de ouders is. Zij brengen de kinderen met de auto naar school en zetten de auto op zo’n plaats neer, dat dat gevaarlijke situaties oplevert. Ik heb in de commissie geadviseerd om dat via de medezeggenschapsraad op een ouderavond te bespreken. Je kunt ouders niet verbieden hun kinderen met de auto naar school te brengen, wel kun je ze vragen hun auto op een dusdanige plek te parkeren, zodat dit geen gevaar opleveren voor anderen.De VVD fractie is van mening, dat men de verkeersregels in acht dient te nemen, de politie hoort te zorgen, dat de regels worden opgevolgd. De VVD fractie volgt momenteel de mogelijke oplossingen van het project “verkeersslang”. (www.verkeersslang.nl) In de themaweek over verkeer krijgen kinderen die met de fiets of lopend naar school gaan een sticker. Bij een aantal stickers hoort een prijs. Dit is een positieve prikkel. Bekijkt u de site eens en laat mij weten of u nog suggesties of opmerkingen heeft.De twee folders over de verkeersslang heb ik in de commissie SOC aan de wethouder van verkeer (de heer Monrooy) overhandigd met de vraag: kijk hier eens naar en ik hoor graag uw commentaar.De VVD fractie is en blijft van mening, dat je met name voor de jeugd een zo goed en veilig mogelijk verkeersplan moet hebben, maar het blijft voor iedere verkeersdeelnemer – auto, bromfiets, fiets of voetganger – de regels in acht nemen en uitkijken!Kinderen moeten leren met het verkeer om te gaan, dat is een taak van ouders en leerkrachten hen te wijzen op de gevaren.Atie van der Meulen
Raadslid VVD Fractie 

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Koster+Schoenmode Galecop+Golf+120x90 Adverteren