Vergadering wijknetwerk Batau-noord

Het wijknetwerk Batau noord vergadert dinsdagavond 6 oktober om 20.00 uur in buurtcentrum Feniks, Nedereindseweg 401. De vergaderingen zijn openbaar en eenieder is welkom om aan te schuiven. De agenda ziet er als volgt uit: Agenda
1. Opening en vaststellen agenda
2. Mededelingen en ingekomen stukken
Mededelingen:
– WNW-vergadering dd. 3 november definitief bij Bouwgein
– WNW krijgt eigen vermelding in komende gemeentegids
– Woningbouwver. Portaal is toegetreden tot het wijknetwerk
– Stakeholdersvergadering Mitros op 29 oktober a.s.
– Wijkbudget
– Avond A12-zone (24/9) is uitgesteld. Nieuwe datum volgt.
– Bomenlijst, 1ste meeting op 26 oktober a.s. uitnodiging volgt.
– Presentatie project Wisselgeld
– Geen rondje wijkbeheer. Alle punten zijn al afgehandeld.
Ingekomen stukken
– Folder Stadstoezicht 
– Dag v.d. locale democratie Nieuwegein,10 oktober a.s.
– Persbericht presentatie Buurtzorgteam
– Flyer Rijnenburg en Persbericht
– Concept detailhandelsvisie
– Cursus PR en Communicatie
– Verzoek om vrijwilligers Multiculturele festivals
– Uitnodiging klankbordoverleg, 5 oktober a.s.
– Uitnodiging vernieuwend welzijnsbeleid – inwoners van Nieuwegein
3. Notulen en actielijst
4. Afvalinzameling
5. Website
6. Rijnenburg
7. Thema-avond
8. Taakverdeling wijknetwerk/subcommissies
9. Aanvraag bijdrage wijkbudget
10. Diversen
11. Rondvraag
12. Sluiting Voor informatie kunt u mailen naar wnwbataunoord@live.nl of karin.van.dijk@welzijnnieuwegein.nl U kunt ook bellen naar Olga Hansen (secretaris a.i.) 06-23009327 of Karin van Dijk (opbouwwerker) 06-43368429
De volgende vergaderdata zijn 3 november (bij Bouwgein) en 1 december (Feniks) a.s.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren