Vergadering wijknetwerk

Op dinsdag 1 februari a.s. vergadert het wijknetwerk Batau-noord in buurtcentrum Feniks aan de Nedereindseweg. De vergaderingen zijn openbaar en wijkbewoners zijn van harte welkom om mee te komen praten over de onderwerpen die hun wijk, buurt en/of straat aangaan. Via het wijknetwerk zijn de lijnen naar de gemeente en andere instantie’s kort en belangrijke of interessante informatie over de wijk kan men bij het wijknetwerk het eerst te weten komen.
De agenda voor deze vergadering kunt u vinden op de eigen pagina van Batau noord op de website van de Nieuwegeinse wijken. Klikt u op deze link.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Vergadering wijknetwerk

Dinsdag 2 november a.s. vergadert het wijknetwerk Batau-noord om 20.00 uur in buurtcentrum Feniks aan de Nedereindseweg 401.

De agenda:
1. Opening en vaststellen agenda
2. Verslag van de vorige vergadering (05-10-2010)
3. Nieuws van de gemeente
     – Servicelijn en klachten
     – Politie
4. Mededelingen en Ingekomen stukken
5. Verslagen van de commissies
5a. PR en Communicatie
     – Nieuwe website wijknetwerken/-platforms
     – Het Beste Idee van Batau-Noord
     – Snoesje
5b. Groen-grijs-blauw
     – Evaluatie wijkschouw
5c. Stand van zaken borden in de wijk
6. Vacature voorzitter wijknetwerk
7. Concept 2 vergaderrooster 2011
8. Rondvraag
9. Sluiting De vergaderingen zijn openbaar, zodat iedereen welkom is om aan te schuiven. Heeft u belangstelling voor wat er in uw wijk speelt, wilt u eens kijken hoe men bij het wijknetwerk te werk gaat of wilt u zelf iets bespreekbaar maken in het wijknetwerk, dan bent u van harte uitgenodigd om te komen luisteren of mee te komen praten.

Voor informatie en opmerkingen kunt u contact opnemen via wnwbataunoord@live.nl of de secretaris Heleen Buwalda, 030-6031891 of met Adviseur Leefbaarheid en Participatie Albert Penners via albert.penners@welzijnnieuwegein.nl  of 06-43368420. De volgende vergadering is op dinsdag 7 december 2010

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren