Verantwoordingsverslag 2001 over uitvoering ABW, IOAW en IOAZ

Het college heeft het verantwoordingsverslag 2001 vastgesteld over de uitvoering van de algemene bijstandswet (ABW), de Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ).

Het verslag laat zien dat de uitvoering van de wetten op alle punten voldoende is. Een goedkeurende accountantsverklaring voor jaaropgaven in het kader van de Wet financiering ABW (WFA) is op 17 september 2002 afgegeven.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk