Veranderingen in Peuteropvang gemeente Nieuwegein

De peuteropvang valt vanaf 2018 onder de Wet Kinderopvang. Daarmee zijn peuterspeelzalen, voorscholen en kinderopvang voortaan gelijkgesteld en verdwijnt de oude organisatievorm Peuterspeelzaal. Dit houdt in dat de peutervoorziening nog steeds bestaat, alleen nu georganiseerd via de kinderopvang. Ook hebben ouders nog steeds recht op een vergoeding voor de kosten, alleen loopt dat nu via de belastingdienst of de gemeente. De gemeente Nieuwegein is gestart met een campagne om ouders te informeren.

Peuteropvang is een voorziening voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar van werkende en niet werkende ouders. Als voorbereiding op de basisschool gaan peuters twee tot vier dagdelen per week naar een plek om samen te spelen en te ontdekken.

Kosten
Ouders betalen net als voorheen een bijdrage voor de peuteropvang. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van hun inkomen. Ouders ontvangen een vergoeding voor deze bijdrage, in de vorm van kinderopvangtoeslag of gemeentelijke tegemoetkoming. Werkende of studerende ouders/verzorgers kunnen via de Belastingdienst een kinderopvangtoeslag aanvragen (toeslagen.nl). Als ouders niet werken kan de kinderopvangorganisatie namens de ouders bij de gemeente een vergoeding van de eigen bijdrage voor de peuteropvang aanvragen. Daarnaast vergoedt de gemeente Nieuwegein ook de peuteropvang van kinderen met een risico op een taalachterstand (VVE).

Wijzigingen in opvang
Door deze wetswijziging heeft de gemeente Nieuwegein ook andere wijzigingen doorgevoerd. Ouders kunnen nu bijvoorbeeld uit meer aanbieders kiezen. Ook kunnen kinderen nu met 2 jaar naar de opvang. Zij starten met twee dagdelen. Vanaf 2,5 jaar kunnen ze drie dagdelen en vanaf 3 jaar vier dagdelen naar peuteropvang met voorschoolse educatie.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren