Veiligheidsdebat in de bibliotheek van Nieuwegein

In onze samenleving wordt steeds meer van de burger verwacht, ook op het gebied van veiligheid. Maar wat kunt u zelf doen aan veiligheid in uw eigen wijk?

Op woensdag 23 november van 20.00 uur tot 22.00 uur is er in de bibliotheek van Nieuwegein een gratis debat- en informatieavond over veiligheid in Nieuwegein. Een panel van betrokkenen zal aan de hand van stellingen met elkaar en het publiek in discussie gaan. Daarnaast kunnen bezoekers enkele workshops volgen waarin ze tips krijgen om hun eigen buurt veiliger te maken.

Nieuwegein kent al meerdere vormen om te zorgen voor meer veiligheid. Zo is er het project Waaks, Burgernet en de grote Buurt WhatsApp groep in Nieuwegein. Door deze Buurt WhatsApp groep kunnen inwoners zelf een groot gebied in de gaten houden en is men bewuster van de dingen die in de buurt gebeuren. Meer informatie over deze Buurt WhatsApp groep vindt u hier: https://www.pen.nl/artikel/buurtwhatsapp-nieuwegein.

Wilt u meedoen aan het veiligheidsdebat? Meld u zich dan aan via actie@detweedeverdieping.nu o.v.v. debat veiligheid.

buurtwhatsappaansluitingen

Iets meer dan 2000 inwoners zijn al aangesloten op de Buurt WhatsApp groep Nieuwegein

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk