Veiligheid & Defensie College in Nieuwegein helpt mee met oplossen politie tekort

Uit onderzoek van de NOS (november 2023) is gebleken dat de politie op dit moment bijna 1800 politiemensen minder heeft dan gepland. De politie hoopt in 2025 weer op sterkte te zijn, maar verwacht dat er in 2027 nog altijd een tekort is van 1500 agenten. Om dit tekort aan politieagenten sneller in te lopen, bedachten politie-eenheid Midden-Nederland en mbo-school ROC Midden-Nederland een nieuwe manier van instroom voor potentiële politiemedewerkers: een aaneengesloten stage van 13 weken met vaste begeleiding vanuit school voor studenten Handhaver Toezicht & Veiligheid (HTV).

Vandaag ontvingen de eerste dertien studenten die meededen aan de pilot hun diploma op het Veiligheid & Defensie College in Nieuwegein.

Dertien studenten van de opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid (HTV) liepen onlangs dertien weken stage bij politieteams Lekpoort en De Copen. Na deze periode blijven allen studenten behouden voor een functie binnen de politie, dit kan zijn de Politieacademie of een functie bij Arrestantentaken, service en intake of RSC. Michel de Roos, hoofd Operatiën van politie-eenheid Midden-Nederland: ‘Voorheen kon je je enkel aanmelden bij de Politieacademie. Een psycholoog bepaalde tijdens een selectiemiddag of je geschikt was of niet. Met deze stage voor studenten HTV kunnen we potentiële politiemedewerkers langer en op veel meer facetten beoordelen. Het is een mooie aanvulling op de gangbare procedure en een nieuwe manier om meer politietalent in te laten stromen.’

De stage gaf zowel de politieteams als de stagiairs de gelegenheid om aan elkaar te wennen. De praktijkbegeleiders van de Politie konden daarnaast een goede inschatting maken wat voor studenten ze in huis hadden. Zijn ze nauwkeurig, assertief, blijven ze rustig onder de meeste stressvolle omstandigheden? Tijdens deze beëdigde stage draaiden de studenten van ROC Midden-Nederland gewoon mee met de politieteams en zijn ze breed inzetbaar. Zo mochten zij aangiften opnemen en meewerken aan verkeerscontroles. Kortom, echte taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

Student HTV Sanne de Jong: ‘Voor ik aan de HTV-opleiding begon, wist ik al dat ik bij de politie wilde. Echter twijfelde ik te veel aan mijzelf om direct na deze opleiding te solliciteren bij de Politieacademie, daarom heb ik voor de pilot politie gekozen. Na ongeveer twee weken stage te hebben gelopen wist ik zeker dat het politievak het voor mij was. Ik heb toen gelijk gesolliciteerd voor de Politieacademie. Nu ben ik me aan het voorbereiden op het psychologisch gesprek en hoop ik te kunnen starten in januari 2025. Had ik niet voor de pilot gekozen had ik mijn sollicitatie hoogst waarschijnlijk uitgesteld, ik ben nu ontzettend blij dat ik dit niet heb gedaan.’’ Voor studenten die vanaf de opleiding HTV willen doorstromen naar de Politieacademie zijn er vanaf nu jaarlijks 25 plekken beschikbaar. In de toekomst zal het aantal plekken toenemen.

Samen voor meer blauw op straat
Afdelingsmanager Veiligheid & Defensie College ROC Midden-Nederland Fons Zoon en voormalig politiechef eenheid Midden-Nederland Martin Sitalsing ondertekenden een jaar geleden al een overeenkomst waarin ze afspraken samen te werken aan een betere toeleiding naar de Politieacademie. Met de nieuwe beëdigde stage voor studenten HTV is daar concreet invulling aan gegeven en kan er een start worden gemaakt met de werving van extra personeel die de vele vacatures moeten gaan opvullen. Fons Zoon: ‘Alle stagiairs hebben succesvol hun stage afgerond en blijven naar verwachting behouden voor de politieorganisatie. Missie geslaagd! Bovendien starten we in het nieuwe schooljaar met een nieuwe ronde. Dan stromen er 20 studenten in.’ Michel de Roos: ‘Ik ben blij met deze samenwerking met ROC Midden-Nederland. Samen zorgen we voor een kwalitatief goede instroom van talent en meer blauw op straat. Een mooi initiatief waarvan ik hoop dat het navolging krijgt bij de andere eenheden en regio’s.’

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk