Veel woningen in Nieuwegein in ‘het paars’ en hebben kans op funderingsproblemen

Eigenaren van ongeveer een miljoen huizen in alle Nederlandse provincies moeten aan de slag met hun woning omdat deze dreigt te verzakken. De droge zomer van vorig jaar heeft geleid tot laag grondwater en dat heeft de funderingsproblemen vergroot. Hoe staat het met de woningen in Nieuwegein?

Directeur Dick de Jong van het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) in Nieuwegein bevestigt berichtgeving hierover van het tv-programma De Monitor, dat vanavond een uitzending wijdt aan dit thema.

In minstens 83 gemeenten zijn al huizen verzakt. Met name woningen van voor 1970 lopen risico: een op de vier dreigt te verzakken. Het KCAF heeft een zogenoemde ‘funderingsviewer’ op zijn website, waar je op basis van de postcode kunt checken hoe de bodemgesteldheid is.

In Nieuwegein zijn een paar gebieden die als zorgelijk kunnen worden aangemerkt. Vooral Vreeswijk en Zuilenstein staan diep paarsgekleurd wat aangeeft dat het hier gaat om een ‘Kwetsbaar gebied – 80-100 %’ Ook delen van de wijk de Doorslag staan diep in het paars.

Het risico van verzakking in deze wijken van Nieuwegein is groot. ‘En zelfs zo dat een woning op een bepaald moment niet meer veilig is om in te wonen’, aldus De Jong. Hij stelt dat maar ongeveer tien gemeenten actief met de problematiek bezig zijn. Nieuwegein heeft nog niets gedaan om deze problematiek aan te pakken.

KOSTEN
De Jong raadt eigenaren van woningen met een aangetaste fundering aan om ermee aan de slag te gaan en in gesprek te gaan met de gemeenten. In sommige gevallen kan worden gezorgd dat het grondwaterpeil weer stijgt. “Maar het kan ook dat zo zijn dat de hele fundering moet worden vernieuwd. Dit kost 50.000 á 60.000 euro voor een doorsneewoning en wel 100.000 euro of meer voor een groter huis.” De vernieuwingskosten zijn voor rekening van de woningeigenaar. Er bestaat wel een speciaal fonds waaruit mogelijk een lening kan worden verstrekt.

Het KCAF krijgt elke dag nieuwe meldingen binnen van verzakkingen, zegt De Jong: “Ook van mensen die panden uit moeten vluchten wegens de scheuren die zijn ontstaan.” Hij adviseert mensen die een woning van voor 1970 willen kopen, zich goed op de hoogte te stellen van de kwaliteit van de fundering. Volgens De Jong is het wenselijk na te denken of “maatregelen op Rijksniveau” moeten worden genomen. “Dat hoort immers ook bij goed klimaatbeleid.”

Vreeswijk ‘diep paars gekleurd’

One thought on “Veel woningen in Nieuwegein in ‘het paars’ en hebben kans op funderingsproblemen

  1. Peter Verhoeven

    Wat is de rol van het waterschap Stichtse Rijnlanden hierin? De grondwaterstanden in Nederland zijn dramatisch laag, regen vult de tekorten nauwelijks aan maar de bemaling van diverse watergangen worden op een belachelijk laag zomerniveau gehouden. De waterpartij langs de Reijnesteinseweg in batau noord bijvoorbeeld, Max. Peil van – 1.20 wordt automatisch teruggebracht tot -1.30 meter NAP.
    Dat betekent dat er ca. 1.6 miljoen liter water ( grondwater ) per pompcyclus wordt onttrokken en via de Heycopse wetering in het Amsterdams Rijnkanaal belandt. Dat gebeurt dus als het weken droog is en er dus geen sprake is van regenwatersuppletie. Waterschap en gemeente werken nauw samen las ik, dus doet allen uw best zou ik zeggen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren