Vaststelling uitwerkingsplan ‘Middenblok’ in Hoog Zandveld

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein hebben bekend gemaakt dat zij in haar vergadering van 5 april jl. het uitwerkingsplan ‘Middenblok’ hebben vastgesteld. Ten opzichte van het ontwerpuitwerkingsplan zijn er geen wijzigingen doorgevoerd.

Het uitwerkingsplan is een uitwerking van de bestemming ‘Wonen – Uit te werken’ uit het bestemmingsplan ‘Lekboulevard – Hoog Zandveld Centrum.’ Het plan ziet op de realisatie van maximaal 50 woningen en 240 m² maatschappelijke voorzieningen.

Uitwerkingsplan
De afgelopen jaren is er gewerkt aan de gebiedsontwikkeling Lekboulevard Hoog Zandveld. Onderdeel van deze gebiedsontwikkeling is de herontwikkeling van het Middenblok. Het gaat hier om gemeentelijke grond. In het geldende bestemmingsplan is voor het Middenblok een uitwerkingsplicht naar wonen opgenomen. Aan deze uitwerkingsplicht is met het opstellen van het Uitwerkingsplan Middenblok invulling gegeven.

Tender
Om een ontwikkelaar te selecteren is een tenderprocedure gestart. Deze procedure bestaat uit 2 fases: de aanmeldingsfase en de biedingsfase. Nadat we in december 2021 18 aanmeldingen hebben ontvangen, heeft de selectiecommissie die teruggebracht tot 5 partijen die door zijn gegaan naar de volgende fase. De biedingsfase is gestart op 13 januari 2022 en op 7 maart zijn de 5 inzendingen ontvangen. Op 16 maart heeft de selectiecommissie de plannen voorlopig beoordeeld.

Op 17 maart hebben de 5 partijen een toelichtende presentatie gehouden waarbij vragen gesteld zijn over de plannen. Na afloop is de selectiecommissie bijeengekomen om een definitief oordeel over de kwalitatieve criteria te geven. Vervolgens zijn de grondbiedingen bekend gemaakt en zijn de punten voor het grondbod toegekend. De winnaar is geworden: Trebbe. Dit voorstel voorziet in het formaliseren van het uitwerkingsplan en de gunning van de ontwikkeling aan de winnaar van de tender.

Het gebied waar de woningbouw komt

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren