Vastgestelde verslagen

Het college neemt de terugkoppeling uit de commissie SWS van woensdag 3 oktober jl. voor kennisgeving aan.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk