Vangnet ‘bemoeizorg’

De Gemeente Nieuwegein neemt het initiatief om voor ‘mensen zonder zorg’ een vangnet ‘bemoeizorg’ op te zetten. Het gaat om mensen die de weg naar de hulpverlening niet vinden of hulpverlening niet accepteren.

Om te voorkomen dat deze mensen tussen wal en schip terechtkomen moeten hulpverlenende instanties, waaronder natuurlijk ook de gemeentelijke diensten zelf, intensiever samenwerken en niet bang zijn voor een extra inspanning. De gemeente nodigt daarom eind dit jaar belanghebbende partijen uit om samen een plan te maken. In dit plan wil de gemeente Nieuwegein afspraken maken over de financiering, de organisatie, de overlegsituatie en de communicatie rond het op te zetten meldpunt.

Bij mensen voor wie ‘bemoeizorg’ is bedoeld, is er meestal sprake van onvoldoende ziekte-inzicht en vereenzaming. Vaak is er overlast door een onacceptabele vorm van zelfverwaarlozing en huisvervuiling.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk