Urgentieprogramma Woningbouw

In de kadernota 2008 is een doelreserve gevormd ten behoeve van het Urgentieprogramma Woningbouw.Het college stelt de raad voor om deze reserve aan te wenden én om de budgetten voor de aanwending van en onttrekking aan de reserve voor de komende 8 jaar in de begroting te ramen. Tevens rapporteert het college aan de raad over de voortgang van het Urgentieprogramma Woningbouw, de stand van zaken en de speerpunten voor de komende periode.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren