Update Coronavirus besmettingen in Nieuwegein

Het Coronavirus (Covid-19) heeft inmiddels 58 mensen het leven gekost in Nederland. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het RIVM in Bilthoven. Het afgelopen etmaal zijn 15 mensen overleden aan Covid-19. In Nieuwegein zijn momenteel vier inwoners besmet met het Coronavirus. Zij zijn thuis in quarantaine geplaatst. In het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein zijn op dit moment 15 patiënten met het Coronavirus opgenomen, waarvan acht op de Intensive Care.

In heel Nederland is het aantal ziekenhuisopnamen gestegen tot 408. Tot die groep behoren ook de mensen die met Covid-19 in het ziekenhuis belandden, maar weer zijn opgeknapt. De jongste overledene is 63 jaar, de oudste 95 jaar.

Mondkapjes
Er is een groot tekort aan preventiemateriaal, waaronder mondkapjes. Het ziekenhuis in een reactie: ‘In het St. Antonius zijn we heel druk met het voorkomen van verdere verspreiding van het Coronavirus en zijn daarvoor hard op zoek naar mondkapjes. Het gaat om chirurgisch mond-neusmaskers, FFP1, FFP2 en FFP3-maskers. Heeft u nog maskers over? Lever ze dan in bij de receptie op onze locatie in Nieuwegein.’

Om verdere verspreiding van het Coronavirus te beperken, neemt het St. Antonius extra maatregelen. Zo is de bezoekers- en begeleidingsregeling  aangescherpt en worden afspraken op de polikliniek uitgesteld of waar mogelijk vervangen door telefonische afspraken. Ook worden geplande operatie geannuleerd. Vanaf 19 maart vindt er een toegangscontrole plaats bij de hoofdingangen van locaties Utrecht en Nieuwegein.

Het St. Antonius sluit bovendien enkele andere toegangen tot de gebouwen, zodat goed  gecoördineerd kan worden wie wel en niet naar binnen mag. Bij de toegangscontrole wordt aan zowel bezoekers als medewerkers gevraagd waarom ze in het ziekenhuis moeten zijn en of ze de geldende richtlijnen kennen. Daarnaast wordt iedereen bij binnenkomst op basis van symptomen als hoesten, kortademigheid of verkoudheid ingeschat of iemand mogelijk besmet is met het virus. Ook meten we de temperatuur op koorts. Bij klachten kan de toegang tot het ziekenhuis geweigerd worden.

Zeer beperkt bezoek
Ook geldt in het St. Antonius een aangescherpte bezoekersregeling. De bezoektijden zijn beperkt tot 1 uur per dag en er mag maximaal 1 bezoeker tegelijk op bezoek komen. Uitgezonderd patiënten in stervensfase en patiënten op de afdelingen verloskunde, kindergeneeskunde en neonatologie. We regelen waar nodig wel andere digitale manieren voor patiënten in huis om van afstand contact te hebben met familie en naasten.

Neem je als patiënt iemand als begeleider mee naar je afspraak in het ziekenhuis, dan mag diegene geen klachten hebben. Iemand met klachten mag tot de ingang van het ziekenhuis mee, maar niet het ziekenhuis in. Zo nodig wordt een patiënt in huis verder begeleid door iemand van het ziekenhuis zelf. Bij de spoedeisende hulp mag één begeleider mee.

Corona-afdelingen
Naast deze en eerder genomen maatregelen, heeft het St. Antonius inmiddels ook specifieke corona-afdelingen ingericht waar patiënten die het virus hebben, worden behandeld en verzorgd. Zo is er op de Intensive Care een ruimte ingericht voor Coronapatiënten die beademing nodig hebben. Coronapatiënten die wel ziekenhuiszorg behoeven, maar niet aan de beademing hoeven, liggen ook bij elkaar op één verpleegafdeling. Zo kan personeel en schaars materiaal zo efficiënt mogelijk ingezet worden en kunnen deze patiënten van de beste zorg worden voorzien.

Voorbereiden op wat komen gaat
‘Het zijn geen leuke maatregelen die we moeten nemen. Toch vinden we het noodzakelijk omdat we onze patiënten en medewerkers willen beschermen, veilige zorg willen kunnen blijven leveren én de verspreiding van het virus tegen willen gaan. De ontwikkelingen gaan erg snel. Dagelijks monitoren we daarom de situatie in het land, in de regio en specifiek in ons ziekenhuis. We passen daarop continu onze zorgprocessen aan en proberen ons voor te bereiden op scenario’s die mogelijk nog op ons af gaan komen.’

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk