Uitwisselingsdag in kader Labour Plus

Het regieteam CMPG van de gemeente Nieuwegein heeft vorige week het Antwerpse Integratiecentrum de8 op bezoek gehad. Dit bezoek was onderdeel van het Europese samenwerkingsproject Labour Plus. Het doel van deze dag was om onderling ervaringen uit te wisselen en met elkaar te kijken welke werkwijze/aanpak een ieder gebruikt inzake de Roma problematiek en welke werkwijze overgenomen kan worden van elkaar.

Het bevorderen van scholing & arbeidsparticipatie, het terugdringen van schooluitval, toename van de zelfredzaamheid, bestrijding van armoede en financiële problemen, verminderen van huiselijk geweld, verminderen van overlast en een toename van de leefbaarheid en veiligheid, zowel binnenshuis als op straat. Dit zijn allemaal resultaten die worden beoogd met de CMPG aanpak. CMPG staat voor Complexe Multi Probleem Gezinnen. In Nieuwegein voert het team CMPG regie over de aanpak van Nieuwegeinse gezinnen waar sprake is van complexe, meervoudige problematiek. Het gaat hier bijvoorbeeld om overlastgevende gezinnen of gezinnen die zorg mijden, waarbij de reguliere inzet niet effectief blijkt te zijn of stagneert. Het doel is uiteindelijk grip te krijgen op de hardnekkige problematiek en daarmee de gezinnen en hun omgeving te helpen.

In 2009 startte de gemeente met het project Wisselgeld, een integrale aanpak voor multi probleemgezinnen met een Roma achtergrond. In de vier jaar durende pilotfase zijn goede resultaten behaald, bijvoorbeeld in het bevorderen van de schoolgang van Roma-kinderen, het terugdringen van de uitkeringsafhankelijkheid en het beperken van overlast. Daarom is deze methodiek voortgezet en verbreed, zodat de aanpak ook inzetbaar is geworden voor multiprobleemgezinnen waar een gecombineerde inzet van zorg en handhaving nodig is. Het Wisselgeldteam is opgegaan in het Regieteam CMPG.

Tijdens het bezoek van de Antwerpenaren presenteerde het team CMPG de wijze van werken in Nieuwegein en de opbrengsten tot nu toe. Daarnaast werd aandacht besteed aan de landelijke samenwerking in het Platform Roma gemeenten van de VNG en het landelijk programma Tegengaan Uitbuiting Roma kinderen van het ministerie van V&J. Tijdens het informele deel van de dag sloot wethouder Adriani aan om kennis te maken met de Antwerpse delegatie.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren