Uitwisseling duurzaam opgewekte energie tussen Sport- en evenementencomplex Merwestein en DeMIX

Sport- en evenementencomplex Merwestein en de naastgelegen DeMIX Fitness & Leefstijl wisselen straks energie met elkaar uit. De handtekeningen om deze samenwerking te bekrachtigen zijn recent gezet. De komende twee jaar wordt het sport- en evenementencomplex compleet vernieuwd en verduurzaamd. Met de directe uitwisseling van energie ontlasten de panden het bestaande energienet.

Belangrijke stap richting zelfvoorziening in energie
Sport- en evenementencomplex Merwestein wordt klaargemaakt voor de toekomst. Een groot deel van de benodigde energie wordt straks door het complex zelf opgewekt, onder andere met 2.700 zonnepanelen op het dak. De gevel krijgt een groen uiterlijk en het regenwater van de daken wordt opgevangen in het oude buitenbad, gereinigd en gebruikt. Ook de warmte uit het water voor de douches wordt teruggewonnen.

Uitwisseling van energie
Directeur/bestuurder van Verbindion Ton Bothoff: “Met de vernieuwing van onze beide technische installaties kunnen we samen een mooie duurzaamheidsslag maken en het energienet ontlasten. Het sport- en evenementencomplex heeft veel warmte nodig, met koude als restproduct dat nu ongebruikt in de lucht verdwijnt. Voor sportschool DeMIX is het juist andersom: zij hebben koude nodig en hebben warmte als restproduct. Door onze installaties te koppelen kunnen we de restwarmte en -koude direct uitwisselen en opnieuw gebruiken.”

“Ook de wederzijdse (zonne)stroomoverschotten wisselen we ‘achter de meter’ uit, bijvoorbeeld tijdens piekmomenten. Dat is een toekomstbestendige winst voor het milieu en een interessante energiebesparing voor ons beiden,” stelt algemeen directeur Ben van Gelder van DeMIX. “Voor zover ik weet is dit voor het eerst in Nieuwegein dat MKB-bedrijven buiten het bestaande energienet om warmte, koude en stroom uitwisselen.”

Merwestein

Ben van Gelder van DeMIX (links) en Ton Bothoff van Verbindion

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk