Katern

Krijg bericht over nieuwe laadpaal bij u in de straat

Steeds meer mensen rijden in een elektrische auto. Daarom zijn er meer laadpalen nodig. Er zijn nu ruim 300 openbare oplaadpalen in Nieuwegein. Misschien komen er ook laadpalen bij u in de straat. Het kan fijn zijn om over dit soort veranderingen op tijd te horen.

De gemeente stimuleert elektrisch rijden en maakt daar ruimte voor. Elektrisch vervoer stoot geen uitlaatgassen uit, is stil, draagt bij aan het terugdringen van CO-uitstoot en maakt ons minder afhankelijk van de oprakende aardolie. We stellen parkeerplekken beschikbaar voor openbare laadpalen. Inwoners zonder eigen parkeerplek kunnen via de website een openbare laadpaal aanvragen.

Voor het plaatsen van laadpalen is een vergunning nodig. Daarom beoordeelt de gemeente of de gekozen locatie akkoord is en past bij het beleid. Het besluit, in dit geval een verkeersbesluit, maakt de gemeente bekend via een zogenoemd ‘openbaar bericht.’

Berichten over uw buurt
Deze openbare berichten staan op Officielebekendmakingen.nl. Wilt u op de hoogte worden gehouden van vergunningsaanvragen bij u in de buurt? Dan kunt zich aanmelden voor de e-mailservice ‘Berichten over uw buurt’. Bij elke aanvraag of besluit over uw buurt ontvangt u dan een e-mail. U weet dan ook of er een aanvraag is om laadpalen in uw straat te plaatsen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk