Uitvoering jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar

Samenvatting: Het college heeft besloten om de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg voor 0-19 jarigen met ingang van 1 januari 2016 volledig onder te brengen bij de GGD Midden Nederland. Ouders en kinderen krijgen daardoor één onafhankelijk aanspreekpunt voor de basisgezondheidszorg.
Beslispunten:

1. De uitvoering van de jeugdgezondheidszorg voor 0-19 jarigen (JGZ 0-19) onafhankelijk positioneren.
2. Op grond van beslispunt 1. de JGZ 0-4 met ingang van 1-1-2016 overdragen van VitrasCMD aan de GGD Midden Nederland.
3. VitrasCMD uiterlijk 1-1-2014 aankondigen dat de subsidie JGZ 0-4 zal worden geweigerd per 1-1-2016 en dat deze subsidierelatie per dezelfde datum zal worden beëindigd.
4. De juridische en financiële consequenties van de overdracht aan de GGD Midden Nederland nader onderzoeken.
5. Wanneer uit dit onderzoek onvoorziene, niet-gewenste consequenties naar voren komen, de overdracht aan de GGD Midden Nederland heroverwegen.

Akkoord met voorstel.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren