Uitstel voor pilot LHBTIQ+ AZC voor asielzoekers en statushouders in Nieuwegein

De VVD Nieuwegein heeft de motie waarin zij samen met het CDA en Ieders Belang het college opdraagt zich samen met het COA maximaal in te spannen om in het toekomstige AZC aan de Newtonbaan specifiek voor asielzoekers en statushouders uit de LHBTIQ+ doelgroep op te vangen, ingetrokken. Raad heeft meer tijd nodig om tot afweging te komen

Over de motie
De motie riep het college op om aan de Newtonbaan een veilige haven te creëren voor LHBTIQ+ asielzoekers, die vaak het slachtoffer zijn van discriminatie en bedreiging. Deze plannen benadrukken het streven van Nieuwegein om een inclusieve en tolerante gemeenschap te zijn, waar gelijke kansen en veiligheid voorop staan.

Newtonbaan
In het azc aan de Newtonbaan is plaats voor tussen de 85 en 112 asielzoekers en statushouders. Halverwege dit jaar worden daar de eerste asielzoekers verwacht. De opvang is aanvankelijk voor vijf jaar. Mogelijk wordt dat verlengd naar tien jaar.

In Nederland kennen wij geen gespecialiseerde opvang of specifiek beleid voor deze vluchtelingen, ze worden gespikkeld ondergebracht in de diverse asielzoekerscentra, met soms kwalijke gevolgen waaronder zelfdoding. “Deze vluchtelingen kwamen naar Nederland in de hoop op tolerantie en begrip. In de hoop hier geaccepteerd te worden, zichzelf te kunnen zijn. Maar na aankomst bleek dat zij opgevangen werden in een omgeving waar andersgezinden ook zaten, met bedreigingen en fysiek geweld tot gevolg. Terwijl ze hier beschermd willen worden door grondwet artikel 1” aldus Anastasia van der Lugt van de VVD Nieuwegein. Gerben Horst van het CDA voegde hieraan toe dat, “het Nieuwegeins beleid, ‘ongelijk investeren voor gelijke kansen,’ juist hier het verschil kan maken.”

Ook werd het college opgeroepen om vluchtelingen die statushouder worden blijvend in Nieuwegein te huisvesten, om te voorkomen dat deze groep moeten zwerven van gemeente naar gemeente.

De motie gaf aanleiding tot een lang debat, waarbij de complexiteit over het wel of niet opvangen van specifieke doelgroepen uitgebreid aan de orde kwam. Het college kon tegemoetkomen aan het bieden van een veilige omgeving voor vluchtelingen en statushouders uit de LHBTIQ+ doelgroep en anderen die worden opgevangen aan de Newtonbaan door inzet van een inclusiemedewerker en het veiligheidsnetwerk en deed de toezegging om het punt van sociale veiligheid expliciet mee te nemen in het bestuursakkoord met het COA.

Meer tijd nodig
Na dit debat werd duidelijk dat diverse fracties in de gemeenteraad meer tijd nodig hebben om tot een gewogen besluit te komen. In het belang van de doelgroep hebben de indieners VVD Nieuwegein, CDA en Ieders Belang daarop de motie ingetrokken, zodat op een later moment uitgebreider met de raad gesproken kan worden over de opvang van deze specifieke doelgroep in Nieuwegein. Dit zal, gezien de planning voor deze locatie, niet op de Newtonbaan zijn.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk