Uitkomsten bekend van de dialoog met Nieuwegeiners over de A12 zone

Vandaag zijn de uitkomsten bekend gemaakt van de dialoog met Nieuwegeins over de toekomst van de A12 zone. Hiermee is het verslag openbaar van de interviews, gesprekken, bijeenkomsten en enquêtes van de inwoners, die Nieuwegein heeft opgezet en uitgevoerd, samen met Tertium. Tertium helpt organisaties die bewoners en anderen meer invloed willen geven op veranderingen in hun omgeving. De resultaten leest u in dit rapport.

De gemeente Nieuwegein wil weten van haar inwoners wat voor hen belangrijk is bij de toekomstige ontwikkeling van dit gebied. De uitkomsten kunnen door de gemeente Nieuwegein worden gebruikt bij het bepalen van de Nieuwegeinse inzet bij de gesprekken die worden gevoerd met buur- en regiogemeenten, provincie en rijk.

Op 12 mei kwamen meer dan 170 bewoners uit Galecop, Blokhoeve, Huis de Geer en Laagraven Oost bij elkaar om in gesprek te gaan over de toekomst van de A12 zone, het gebied aan weerszijden van de snelweg A12 tussen knooppunt Oudenrijn en Lunetten

De regio Utrecht is de afgelopen jaren flink gegroeid en zal nog verder groeien. Tussen 2020 en 2040 zijn er ongeveer 80.000 nieuwe arbeidsplaatsen, 4.000 hectare nieuw natuur- en recreatiegebied en 125.000 nieuwe woningen nodig. De ring rond Utrecht en daarmee de A12-zone is een van de meest geschikte gebieden voor nieuwe woningen, bedrijven en natuur- en recreatiegebied.

De landelijke overheid, de provincie Utrecht en de regio zijn samen gestart met U Ned: een onderzoek naar de toekomst van de regio Utrecht op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid en leefbaarheid. Op basis van de uitkomsten maken het rijk en de regio in het najaar van 2022 afspraken. Waar willen ze beginnen met de ontwikkelingen? En wat moet er als eerste gebouwd worden?

Deze afspraken hebben straks gevolgen voor de keuzes die Nieuwegein kan maken voor de invulling van de A12 zone.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk