Katern

Uitbreiding brandweer Nieuwegein

Het college stelt de raad voor om vanaf 2004 jaarlijks een bedrag van € 592.885,- beschikbaar te stellen voor de financiering van twaalf extra beroepskrachten bij de brandweer. Daarnaast wil het college € 120.000,- beschikbaar stellen voor de uitvoering van de reorganisatie bij de brandweer, die nodig is om de twaalf extra brandweerlieden ´in te passen´. Burgemeester Cor de Vos, portefeuillehouder openbare orde en veiligheid: “Met deze extra beroepskrachten kan de brandweer overdag sneller te reageren op oproepen. Nieuwegein wordt wat dat betreft dus weer een stukje veiliger.”

Daarnaast is in het collegeprogramma aangekondigd dat er mogelijk in 2005 een extra brandweerpost in de wijk Galecop wordt gerealiseerd. Deze derde post zou de brandweer in staat stellen sneller te reageren op oproepen uit het noorden van Nieuwegein. De definitieve besluitvorming over de derde brandweerpost moet nog plaatsvinden. Het college stelt nu de raad voor om een bedrag van € 30.000,- beschikbaar te stellen voor een nadere uitwerking van een mogelijke locatie van de derde brandweerpost. Daarbij is ook aandacht voor de communicatie met de omwonenden. Momenteel heeft Nieuwegein twee brandweerkazernes: aan de Nevelgaarde en aan de Henri Dunantlaan.

Bovendien heeft het college besloten ruim € 190.000,- terug te storten in de gemeentelijke kas. Dit bedrag was gereserveerd voor 2003, om de uitbreiding met de twaalf beroepskrachten te kunnen realiseren. Het bedrag wordt dit jaar echter nog niet besteed, omdat de reorganisatieplannen nog niet ver genoeg gevorderd zijn.

In het verleden is gebleken dat – door de groei van de gemeente Nieuwegein – de brandweer in enkele wijken niet meer hulp kan verlenen binnen de vastgestelde opkomsttijden (vastgelegd in nationale richtlijnen). Uitbreiding van de brandweerorganisatie is daarom nodig. Het college heeft eind 2002 besloten tot het aanstellen van ongeveer twaalf extra beroepskrachten voor het uitvoeren van brandblus- en hulpverleningswerkzaamheden tijdens werkdagen (van 07.00 tot 17.30 uur). Omdat deze beroepskrachten niet fulltime bezig zijn met het blussen van branden en het verlenen van hulp, kunnen zij ook worden ingezet voor versterking van de afdelingen die zich bezighouden met andere taken, zoals brandpreventie en voorbereiding. In het collegeprogramma heeft het college hier al aandacht aan geschonken.

De uitbreiding van de brandweerorganisatie met twaalf beroepskrachten is een zodanig grote uitbreiding, dat er een reorganisatie voor nodig is. De brandweer kent nu twaalf beroepskrachten, de uitbreiding betekent dus een verdubbeling, afgezien van de vrijwillige brandweerlieden.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk