Tussenfase Fort Vreeswijk in zelfbeheer

Samenvatting: Het Wijkplatform Vreeswijk heeft dit voorjaar het initiatief genomen om een businessplan op te stellen om Fort Vreeswijk in zelfbeheer te nemen. Op basis van dit businessplan zal het Wijkplatform samen met de gemeente beslissen of het initiatief haalbaar is.

Per 31 december vertrekt de huidige huurder van het Fort, MOvactor uit het pand. MOvactor verhuurde het pand deels onder. Deze huurders willen graag duidelijkheid over de situatie na 31 december. Het businessplan is dan nog niet gereed. Wijkplatform en gemeente gaan per 1 januari 2014 een tussenfase in. Wijkplatform voert het operationeel beheer en de gemeente het technisch en contractbeheer. Voor zowel gemeente als Wijkplatform is dit een goede testcase. Gezamenlijk werken we toe naar een gedegen businessplan met als doel het verder uitwerken en uiteindelijk laten slagen van dit bewonersinitiatief.

Beslispunten:

1. Aangaan van huurovereenkomsten met Wijkplatform Vreeswijk, Museum Vreeswijk, Huisartsenpraktijk Vreeswijk en peuterspeelzaal;
2. Instemmen met de derving van netto huurinkomsten ad €10.000,–
3. De dekking van de derving van de inkomsten als bedoeld onder beslispunt 2 te regelen in de voorjaarsnota 2014;
4. Instemmen met voorfinanciering van € 4.500 uit het wijkbudget t.b.v. de verstrekking van een startkapitaal;
5. Instemmen met de tussenfase (en de daaraan hangende financiële consequenties en risico’s) om het einddoel te bereiken;

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren