Tussenevaluatie De Nieuwegeinse Aanpak voor de Jeugd

In 2008 is de werkgroep De Nieuwegeinse Aanpak voor de Jeugd (DNA-J) van start gegaan. Door dit samenwerkingsverband tussen de politie, het jongerenwerk, het opbouwwerk en de gemeente is de nota ´DNA voor de jeugd: plan van aanpak voor jeugdoverlast in Nieuwegein 2008-2010´ voortgekomen.De gemeente Nieuwegein heeft nu een tussenevaluatie laten uitvoeren door een student van de Hogeschool Utrecht. De belangrijkste bevinding uit deze evaluatie is dat het doel om in 2 jaar het aantal overlastmeldingen met 20% terug te dringen, reeds is gehaald in het eerste projectjaar 2008: het aantal meldingen is met 26% afgenomen. In de nota worden aanbevelingen gedaan om dit resultaat vast te houden en te kwalitatief te verdiepen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk