Turkse en Syrische muziek op de Parkbeiaard in Nieuwegein

Geïnspireerd door beiaardier Wim Ruitenbeek begint, vanwege de aardbevingen in Turkije en Syrië, de bespeling van de Parkbeiaard in de binnenstad van Nieuwegein vrijdag 10 februari om 15.00 uur met een Syrisch en een Turks liedje. ‘Met veel dank aan Richard de Waardt, stadsbeiaardier van Rotterdam, die in het Groot Rotterdams Songbook prachtige arrangementen maakte van liedjes uit de hele wereld’ aldus beiaardier Dick van Dijk die het beiaard in Nieuwegein zal gaan bespelen.

Uit Syrië klinkt het liedje ‘Tiri Tiri ya asfoura’ – Vlieg, vlieg, kleine vogel. Het lied is een roep om vrede en vrijheid, bekend als vredeslied in het kader van de oorlog in Libanon en Syrië, maar nu helaas ook toepasselijk vanwege de vreselijke aardbevingen.

De tekst betekent ongeveer dit: “Vlieg, mooi vogeltje, jij bent net als ik. Waar is je huis? Ik zie alleen dat je vliegt. Laat ons doen alsof we niet met elkaar praatten, alsof we elkaar nooit zagen. We verstoppen ons in een boekje op een foto. De lucht is jouw thuis, enkel begrensd door jouw vleugels.” Daarna klinkt een Turks slaapliedje: ‘Dandini dandini dastana.’

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk