Tramhaltes SUNIJ-lijn krijgen nieuwe haltes

Acht haltes langs tramlijn 22 in Utrecht krijgen in de zomer van 2023 een forse opwaardering. Later zullen alle haltes langs de SUNIJ-tramlijn aan de beurt zijn. Daarvoor is in opdracht van de provincie Utrecht een nieuw schetsontwerp gemaakt, waarin wensen van reizigers zoveel mogelijk zijn meegenomen. In de eindsituatie kunnen zij gebruikmaken van een ruime overkapping met glaswanden. In de overkapping is niet alleen de halteverlichting geïntegreerd maar ook de panelen met actuele reisinformatie en beveiligingscamera’s. Het logo van vervoerder U-OV is in het ontwerp prominent opgenomen als herkenbaar baken voor de reizigers.

Impressie vernieuwde tramhalte lijn 22 (OV Plus/NPK Design)

‘Eenheid in verscheidenheid’
Met dit nieuwe ontwerp wil de provincie Utrecht een standaard neerzetten voor alle tramhaltes in Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein (SUNIJ-lijn). De ontwerpers hebben daarbij de richtlijnen gehanteerd voor hoogwaardig openbaar vervoer, waarin normen staan over zaken als comfort, ruimtegebruik, herkenbaarheid en duurzaamheid. Omdat het ontwerp bestaat uit losse modules die afhankelijk van de lokale omstandigheden kunnen worden geplaatst, ontstaat er een soort ‘eenheid in verscheidenheid’. Op sommige haltes kunnen daardoor – afhankelijk van het gebruik – de overkappingen wat langer worden dan elders. De ontwerpen zijn overigens een impressie en kunnen nog wijzigen.

Aanbesteding bouwteam
Voor deze nieuwe opzet tekenden de bureaus OV Plus en NPK Design die eerder haltes en straatmeubilair hebben ontworpen in Leiden en Rotterdam. Voor het ontwerp zijn reizigers en stakeholders langs de lijn geconsulteerd. Om het ontwerp definitief te maken en gereed voor uitvoering start de provincie Utrecht op 31 januari met een openbare aanbesteding op TenderNed voor een bouwteam. Samen met de partij die wordt gecontracteerd zal dit werk worden uitgevoerd tot het moment van oplevering. De gunning van deze opdracht staat gepland voor juni 2022. In de tussentijd ronden OV Plus en NPK Design het voorlopige ontwerp af. In de tramremise in Nieuwegein wordt nog een proefopstelling gebouwd van deze nieuwe halte om het gebruik in de praktijk te testen.

Tramlijn 22 heeft verschillende soorten haltes. Bij het nieuwe ontwerp van de haltes Padualaan en Heidelberglaan is vooral rekening gehouden met doorstroming omdat hier relatief veel reizigers in- en uitstappen. Haltes UMC/Máxima en WKZ worden met name gebruikt door bezoekers van de nabijgelegen ziekenhuizen. Haltes De Kromme Rijn en Galgenwaard hebben het minst aantal reizigers. Utrecht Centraal Centrumzijde is de enige tramhalte waarvoor geen nieuw ontwerp is gemaakt omdat deze al is gebouwd volgens de richtlijnen van het OV knooppunt Utrecht C.S. Afhankelijk van de behoefte en de lokale situatie kan het ontwerp worden aangepast voor de bouw. In de maximale variant betekent dit dat de overkapping op de tramhalte circa 25 meter lang wordt. Ter vergelijking: de huidige overkappingen op de haltes van deze tramlijn hebben een lengte van 4 meter.

Planning
Nadat het bouwteam het definitieve ontwerp heeft gemaakt, zal een planning worden opgesteld voor de realisatie van de vernieuwde tramhaltes in Utrecht. Deze is erop gericht om het werk uit te voeren in de zomer van 2023, een periode dat het rustig is in het openbaar vervoer met zo min mogelijk hinder voor de reizigers. Het is de bedoeling dat tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij voorkeur de trams blijven rijden voor de reizigers. Voor het project is 3,8 miljoen euro beschikbaar. Dit budget is eerder al gereserveerd uit het projectkrediet voor de aanleg van de nieuwe tramlijn.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk