Tramhalte Zuilenstein verplaatsen naar betere plek?

In 2020 worden alle tramhaltes in Nieuwegein geschikt gemaakt voor lagevloertrams omdat de bestaande tramlijn gekoppeld wordt aan de nieuwe Uithoflijn. De tramperrons worden dan verlaagd en verlengd. ‘Dit geeft de mogelijkheid om direct naar een oud idee te kijken’ aldus Hendrik Bouwknegt van Goudappel Coffeng, Projectleider studie Verplaatsing tramhalte.

Verplaatsen tramhalte Zuilenstein
Rondom de tramhalte Zuilenstein vinden nu al allerlei ontwikkelingen plaats. Zo komen er extra bedrijven in de wijk Blokhoeve en worden er meer woningen gebouwd. Al langer is er de wens om de tramhalte dichter bij de scholen VMBO Anna van Rijn en ROC Midden-Nederland te plaatsen. Ook vanwege de overlast die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden.

De gemeente wil deze wens graag ondersteunen en de tramhalte 200 meter naar het oosten verplaatsen. Op het kaartje hieronder is dit schematisch weergegeven. De halte zou aan de andere kant van de Symfonielaan komen (dus meer richting Utrecht), ter hoogte van de scholen. De gemeente heeft Adviesbureau Goudappel Coffeng gevraagd om te onderzoeken of dit het gewenste resultaat brengt.

Wat is uw mening over dit plan?
Goudappel Coffeng is benieuwd wat u vindt van het idee om de tramhalte Zuilenstein 200 meter te verplaatsen naar de andere kant van de Symfonielaan. Geef uw mening, liefst met onderbouwing, door aan het Wijkplatform. U helpt met uw mening of idee het onderzoeksbureau en de gemeente. Geef uw idee door middels een e-mail naar bestuur@wijzijnelkaarsburen.nl. U kunt reageren tot 9 oktober aanstaande.

Hoe verder?
Het Wijkplatform Zuilenstein, Huis de Geer en Blokhoeve verzamelt de meningen van u en andere bewoners en bespreekt deze, inclusief zijn eigen mening, met de gemeente Nieuwegein. De gemeente heeft toegezegd rekening te houden met de onderzoeksresultaten.

Provincie Utrecht
Op basis van alle argumenten adviseert de gemeente dan (vermoedelijk aan het einde van dit jaar) de provincie Utrecht en die beslist uiteindelijk over de eventuele verplaatsing van de tramhalte.

9 thoughts on “Tramhalte Zuilenstein verplaatsen naar betere plek?

 1. Ben tegen , vanauit batau noord moet ik dan verder in het donker lopen en de plaats waar ik moet wachten is zeer vervelend tussen een lege school en een parkeerplaats.zeer onveilig

 2. mkaptijn2017

  Niet zo’n goed idee voor de bewoners van de Galecop

 3. Dat betekent dat de halte verder van onder andere NBC en Homeboxx, beide druk bezocht door bezoekers van buiten Nieuwegein, komt te liggen. Commercieel aantrekkelijke locaties worden daarmee minder aantrekkelijker en scholen die hunzaakjes al langer niet op orde hebben worden beloond. Daarnaast is het maar de vraag hoe lang de scholen nog op die locatie zullen blijven, het zijn oude gebouwen en het scholenlandschap is continue in beweging. Kortom, ik ben tegen !

 4. André van den bBerg

  Een reactie op de verplaatsing van de tramhalte,

  De halte is nu in positie gericht op de wijk gelet op alle bewoners en ook op aangelegen wijken, de verplaatsing naar de overkant van de scheidingsweg Symfonielaan wordt er niet beter op en zeker niet veiiger.
  Denk aan onze oudere en gezinnen met kleine kinderen de oversteek over de Symfonielaan kan ik niet veilig noemen voor deze groep.
  Als er in de toekomst een oversteek moet komen om de veiligheid te waarborgen met een zebrapad is dit in de huidige mentaliteit verkeersgedrag geen optie immers niet iedereen stopt meer voor de voetganger op zeebrapad!
  Gevolg is een verkeerslicht ( nog meer kosten) met het nadeel dat er dan geen goede doorstroming is zal zijn van het verkeer.
  Ga eens spotten in de spits , er is dan niet alleen veel autoverkeer maar ook te hard rijdende bromfietsen,het zware vrachtverkeer is ook niet te onderschatten deze mogen de wijk niet in en is aangewezen op de Symfonielaan.
  Als dit alles is bedoeld om de bewoners van de Faustlaan en Symfonielaan te bevrijden van de schooljeugd van en naar he ROC moet er gezocht worden naar een andere oplossing.
  Ik laat de kosten buiten beschouwing waar ik wel ook mijn bedenkingen over heb.

 5. Sonja

  Voelt als bewoners van zuilenstein niet prettig/veilig om de tramhalte te verplaatsen. Ligt nu langs een doorgaande weg en in het zicht vd bewoonde bebouwing. Als de halte verplaatst wordt, ligt de halte niet meer in de bewoonde bebouwing. De route naar huis, mn voor onze tieners, voelt niet veilig. Tevens is de afstand vd oudere bewoners van de wijk een flink stuk verder. De overlast vd schooljeugd moet mi anders op te lossen zijn!

 6. Jan en Sabrina

  We zijn het helemaal eens met alle boven genoemde reacties. Er is ook een senioren woning complex in de buurt van de huidige tramhalte met veel menen van 70+ die nog gebruik van de tram maken. Verplaatsen van de tramhalte zou het alleen maar moeilijker maken voor deze kwetsbare groep die met hun rollators de Symfonielaan moeten oversteken. De scholen moeten hun studenten eens een keer goed aanspreken op hun asociale gedrag wat zich al jaren voortsleept. We hopen dat de gemeente eens een keer goed luistert naar de bewoners van deze wijk. Alles kost de gemeenschap onnodig veel geld. Dus NIET DOEN.

 7. Henny

  Ik woon in de zelfde senior wooncomplex als Jan & Sabrina. Voor mij ook wordt het een ramp als de tramhalte verplaatst wordt. We zijn op leeftijd en wordt het alleen maar moeilijker om nog verder te lopen voor de tram. De bushalte nummer 74 is ook niet dichter bij. Graag de tramhalte NIET verplaatsen. Ik hoop dat naar mijn verzoek geluisterd wordt.

 8. Erwin Kordes

  Helemaal eens met de reacties. Tot dusver nog erg stil in de lokale politiek. Ik ben benieuwd wat de politieke partijen hierover te melden hebben in hun verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraad.

 9. Marianne

  Halte blijven, en een extra halte maken richting Utrecht, voor de mensen uit de wijk huize de geer

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren