Toeristisch-recreatieve beleidsvisie Nieuwegein

Het college heeft de toeristisch-recreatieve beleidsvisie Nieuwegein definitief vastgesteld. In deze visie presenteert de gemeente haar plannen op het gebied van toerisme en recreatie.

Tijdens de inspraakperiode van de conceptvisie zijn er zeven reacties ingediend. Die hebben geleid tot enkele kleine aanpassingen. De beleidsvisie wordt ter bespreking aangeboden aan de commissie SOC en ABZ en de gemeenteraad.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk