Toenemende problemen voor woningzoekenden

Uit het I&O Research is gebleken dat ongeveer de helft van de woningzoekenden moeite en problemen ervaart bij het vinden van een nieuwe (betaalbare) woning. Bij het onderzoek respondeerde ongeveer 2.000 Nederlanders en minder dan de helft hiervan wist een koopwoning te krijgen onder de € 400.000. De andere helft is nog steeds op zoek naar een koopwoning. Hieronder vallen particulieren die huren, jongeren die nog thuiswonen en huurders die per maand meer dan € 750 per maand betalen aan een huurwoning. Daarnaast is het vrijwel onmogelijk om een koophuis te vinden tot de € 400.000 of een huurwoning voor minder dan € 750 per maand.

Huren/kopen in dezelfde prijscategorie
Mensen die reeds een huis in bezit hebben en graag zouden willen verhuizen, zijn meestal op zoek naar een vergelijkbare woning. Mensen met een woning van ongeveer € 400.000, zijn meestal ook weer op zoek naar een woning in dezelfde prijscategorie.

Wanneer we naar de huurders kijken, zij willen meestal een nieuw huurhuis in dezelfde prijscategorie of ze kijken naar koopwoningen van onder de € 400.000. Je huis verkopen, hoe doe je dit? Particuliere huurder hebben over het algemeen meer behoefte aan het kopen van een woning in plaats van weer iets te huren. Een klein deel van de particuliere huurders wil weer gaan huren onder de € 750 per maand.

Onbetaalbaar of onbeschikbaar
Een klein onderdeel van de respondenten blijkt geen moeilijkheden te ervaren bij het vinden van een nieuwe woning, echter heeft het grootste deel hier wel last van. We kunnen heel duidelijk zien dat twee problemen vaker terug blijken te komen onder de respondenten. Een van deze problemen is dat huizen vaak al weg zijn voordat men heeft kunnen reageren. Dit komt door een lage beschikbaarheid.

Mede door deze lage beschikbaarheid zijn er vaak lange wachtrijen voordat men iets toegewezen krijgt. Het andere probleem dat vaak terugkomt is dat de prijzen voor de huizen simpelweg te hoog liggen. Mensen worden constant overboden, waardoor veel woningen niet betaalbaar zijn voor veel zoekenden.

Hulp vanuit de Tweede Kamer
Respondenten van het onderzoek vinden dat de Tweede Kamer moet ingrijpen op de belangen van de woningmarkt. Hun geven aan dat, na de zorg, de woningmarkt het belangrijkste onderwerp dient te zijn in de Tweede Kamerverkiezingen. De woningmarkt moet simpelweg meer aandacht krijgen.

De juiste oplossing?
Hoe kunnen we de stijgende prijzen van de woningen tegen gaan? Dit is het vraagstuk dat onder andere wordt gesteld door diverse respondenten. Meer dan de helft gaf aan dat het meest logische was om nieuwe woningen bij te bouwen. De helft vind het zelfs zo aanzienlijk belangrijk dat het ten koste mag gaan van onze landbouw, zonder te kijken of het compenseren van natuur en milieu duurder is.

Een klein deel is wel tegen het bouwen van nieuwe huizen. Het kabinet heeft echter besloten om inderdaad nieuwe woningen te bouwen, we hebben het dan over zo’n 45.000 woningen, inclusief de steun van de Rijksoverheid.

Voor het volledige onderzoeksrapport zie Peiling thema Wonen voor Aedes Vereniging van woningcorporaties.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk