Toename Coronapatiënten leidt tot verdere afschaling reguliere zorg

Het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein heeft weer met een piek aan Coronapatiënten te maken, zowel op de IC als in de kliniek. Om deze zorg op te vangen heeft het ziekenhuis de capaciteit aan bedden op de IC en de cohortafdelingen (waar coronapatiënten in isolatie liggen) uitgebreid. Ook draaien medewerkers extra diensten en springen medewerkers van andere afdelingen bij om te ondersteunen in de zorg voor de Coronapatiënten.

Het ziekenhuis in een reactie: ‘De toename van het aantal Coronapatiënten zorgt ervoor dat we niet- (of minder) spoedeisende planbare zorg weer verder moeten afschalen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om orthopedische en KNO-ingrepen. Dit betekent dat we patiënten opnieuw teleur moeten stellen, omdat een ingreep niet door kan gaan. Dit vinden we heel erg vervelend en gaat ons aan het hart. We bekijken dit van dag tot dag en maken hierin zorgvuldige afwegingen. We doen er alles aan om reguliere zorg zoveel als mogelijk door te laten gaan. Alleen als het medisch verantwoord is, verzetten we een ingreep. Spoedingrepen, hartzorg en oncologische behandelingen gaan wel door. Vrijwel alle poliklinische afspraken gaan ook door dankzij videobellen en telefonische afspraken.’

Ondanks de berichten in de landelijke media over versoepelingen en afname van besmettingen, neemt het aantal Coronapatiënten in ziekenhuizen nog steeds toe. Zo ook in het St. Antonius Ziekenhuis. Heeft u (toenemende) klachten of twijfelt u over uw medische situatie neem dan altijd contact op met uw huisarts of behandelend arts.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk