Toen & Nu: ‘De Sluisjes aan Het Sluisje’

Het Sluisje behoort tot het oudste deel van het vroegere Jutphaas. Hoe oud Jutphaas was valt niet te zeggen maar wel weten we dat het gebied rond Nedereind omstreeks de 12e eeuw goed werd bewoond toen het werd ontgonnen. En ook Het Sluisje dateert uit die tijd want deze regelde de waterhuishouding van de polder ‘De Lange Vliet.’ Onze fotograaf Jordi Jupijn trok deze week richting Het Sluisje om een foto van Nu te maken met de foto van Toen in de hand. Dit voor de rubriek: Toen & Nu.

Het Sluisje, de laatste 35 meter in het verlengde van de Nedereindseweg, dat uitkomt op de Herenstraat, heeft zijn naam te danken aan de sluis die vroeger duidelijk zichtbaar was. Zo zien we op de foto van Toen. Nu staan er auto’s en het oude brandweerhuisje staat er niet meer. Achter de bomen licht verborgen kasteel Rijnhuizen.

De brug over het Merwedekanaal (Vaartse Rijn), die duidelijk te zien is op de foto van Nu, was vroeger een platte draaibrug die gebouwd was in 1884 maar rond 1980 werd deze vervangen door de huidige brug.

Zeilend over de Merwede

Jutphaas bestond uit twee, door de Vaartse Rijn, gescheiden delen. Of beide delen van oudsher door middel van een brug met elkaar verbonden zijn geweest is niet waarschijnlijk. Mogelijk is de eerste verbinding tussen Over-en Nedereind onderhouden door middel van een boot. In 1306 lag hier al een brug zo is uit onderzoek gebleken.

Het Sluisje is nu gedeeltelijk geasfalteerd. Een kleine strook in het midden is voorzien van klinkers. Toen was Het Sluisje helemaal voorzien van klinkers. Een mooi beeld. Ik zie op de foto van Toen wel de brandweerbel. Ziet u hem ook?

De foto van Toen moet van voor 1928 zijn. In 1928 wordt het brandspuithuisje op Het Sluisje gesloopt en de brandweer krijgt dan huisvesting achter het gemeentehuis van Jutphaas. De brandbel, nu in het bezit van De Historische Kring Nieuwegein, verdwijnt in 1934.

One thought on “Toen & Nu: ‘De Sluisjes aan Het Sluisje’

  1. Frits

    Leuke serie!
    “Achter de bomen licht verborgen kasteel Rijnhuizen.”
    Die andere “g”…

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk