Katern

Toekomst school- en sportgebouwen

De komende jaren gaan gemeente en schoolbesturen investeren in de school- en sportgebouwen in Nieuwegein. Afgelopen jaar zijn er meerdere informatieavonden geweest over de toekomst van scholen- en sportgebouwen in Nieuwegein.

Besluitvorming in het najaar
Wethouder Peter Snoeren: “We hebben de afgelopen periode veel gesprekken gevoerd. Ik ben blij dat we in de wijken Doorslag, Vreeswijk en Fokkesteeg, samen met inwoners, ouders, scholen en maatschappelijke partijen tot een voorstel en een locatiekeuze zijn gekomen. Samen met de scholen zetten we nu nog de laatste puntjes op de ‘i’. Dat neemt nog iets meer tijd in beslag dan gedacht. Ook de Raden van Toezicht van de schoolbesturen moeten nog tijd hebben hier een oordeel over te vellen.  Naar verwachting zal de raad dan in het najaar 2017 een besluit nemen over het voorstel. Daarna komen we bij u terug om daadwerkelijk invulling te geven aan de nieuwbouw. En … dat doen graag weer samen met u!”

Inspraakreacties
Het afgelopen jaar konden alle betrokkenen op verschillende momenten meedenken over de toekomst van de school- en sportgebouwen in uw wijk. Velen hebben van zich laten horen tijdens een van de vele informatiebijeenkomsten. Ook zijn ook schriftelijke reacties binnengekomen. Al die reacties hebben een beter beeld gegeven van de situatie in de wijk en geholpen bij het maken van een keuze. Echter, niet iedereen kan tevreden worden gesteld, maar de gemeente hoopt wel iedereen zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de bezwaren die genoemd zijn. Inmiddels zijn alle inspraakreacties verwerkt. Een overzicht hiervan inclusief de reactie erop, komt in een aparte inspraaknota bij het voorstel aan de raad in het najaar van 2017.

Wat is het idee?
De wijken Doorslag en Vreeswijk zijn het eerst aan de beurt mede afhankelijk van het nog te nemen raadsbesluit.  In allebei de wijken is gekozen voor één locatie voor nieuwbouw. In Vreeswijk is de locatie Industrieweg in beeld. In Doorslag de locatie Groenling. In Fokkesteeg is het idee om het schoolgebouw aan de Deldenseschans te vervangen door een nieuw schoolgebouw. Het is nu echter nog niet duidelijk wanneer deze nieuwbouw zal plaatsvinden. Na besluitvorming in de raad over het gehele project, zal er een planning voor de andere wijken worden gemaakt.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren