Tiny VIllage Kleinhuizen, een terugblik en de toekomst

Van eind 2017 tot eind 2019 hebben KondorWessels Projecten en Bouwfonds Property Development (BPD) een uniek stukje Nieuwegein beschikbaar gesteld aan een klein aantal gelukkigen van Tiny Village Kleinhuizen. Bewoner Natasja Oosterloo van der Weg woont met haar man en drie katten in een tiny house en blikt samen met projectontwikkelaar Niels Donkervoort terug op dit avontuur, de locatie en de toekomst.

Ruim twee jaar geleden is er een wedstrijd uitgeschreven voor het tijdelijk gebruik van de locatie aan de Kelvinbaan te Nieuwegein. Stichting Tiny House Utrecht en de KantoorKaravaan kwamen met het winnende idee voor het tijdelijk gebruik en via die weg is de community Tiny Village Kleinhuizen ontstaan. Eind 2017 stond daar dan het eerste tiny house op dit mooie stukje grond. In de loop van 2018 volgden de overige tiny houses.

Voor elke bewoner was het zijn/haar eerste ‘tiny house-ervaring’, dus enige spanning of het allemaal zou lukken was er wel, geeft Natasja toe. Hoe het gaat bevallen om te wonen op “slechts” 15m2 en met allemaal nieuwe mensen in een community zijn toch vragen die op je afkomen. Gelukkig vulde de groep elkaar goed aan en kon iedereen zijn eigen kwaliteiten inbrengen, van techniek tot aan marketing.

Dronefoto Tiny Village Kleinhuizen (foto: Daan de Vries)

Minimalisme, duurzaamheid en financiële onafhankelijkheid
De kernwaarden voor Kleinhuizen zijn minimalisme, duurzaamheid en financiële onafhankelijkheid, voor iedere bewoner in eigen volgorde van belangrijkheid. Natasja was al enige jaren bezig met minimalisme en heeft geen interesse in een langlopende hypotheek. Toen zij samen met haar man op zoek ging naar een woning bleek het tiny house concept goed bij hen te passen.

Het samenleven in de community ziet zij als een grote plus: “Mensen zijn sociale wezens dus dat sommige mensen hun buren niet eens kennen is raar. We kunnen als mens niet eens gezond leven zonder menselijk contact.” In Kleinhuizen is het contact makkelijk en laagdrempelig: we hoeven niet alles samen te doen, maar trekken wel veel samen op. Zo hebben we in Rijnhuizen zelf het leidingwerk op het terrein aangelegd, inclusief een helofytenfilter voor het grijze water en de urine, want een riool ligt er nog niet. Elk huis heeft een droogtoilet.

Rijnhuizen als verrassing
Mijn eerste indruk, toen wij voor de eerste keer Rijnhuizen inreden, was zoiets van: “Hmmm, het is een industrieterrein, gaan we hier echt wonen?” vertelt Natasja. Maar als men eenmaal de Plettenburgerbaan afslaat richting het Merwedekanaal kom je in een groot groen gebied. Ook bleek er een fort te zijn en is er een geweldig kasteel met een kasteeltuin uit de 17e eeuw. Dat ligt allemaal verscholen achter de nu nog eentonige kantoormassa, maar de wijk verandert snel. Zo is het openbaar vervoer de afgelopen jaren verbeterd, worden er meer kantoren getransformeerd, woningen ontwikkeld en wordt er een groot oeverpark aangelegd dat het zuidelijkste puntje van Rijnhuizen verbindt via een groene zone met het kasteel.

Ook kent Rijnhuizen, naast het fort en het kasteel, nog enkele verscholen pareltjes volgens Natasja. Eén daarvan is de locatie waar zij zelf bijna twee jaar heeft mogen wonen. De locatie waar straks de wijken Parklaan en Buitenplaats zullen verrijzen. Er lopen hier enkele oude paadjes door het groen met zicht op de historische boomgaard en langs het kanaal. Een bijzondere kwaliteit die in de planvorming van de nieuwe wijken zal worden meegenomen.

De Kracht van Rijnhuizen
“De kracht van Rijnhuizen is dat het kan veranderen”, aldus Natasja. De locatie is door de eeuwen heen veranderd van historische buitenplaats met landerijen naar een locatie voor fruitteelt en kantoren. De toekomstplannen voorzien in een mix van historie, groen, kantoor en wonen.

Terugkijkend op de afgelopen twee jaar blijkt het uitspreken van duidelijke verwachtingen naar elkaar toe een belangrijk element te zijn in de samenwerking. De locatie was slechts tijdelijk beschikbaar, wat bekend was en tot die tijd had Tiny Village Kleinhuizen veel vrijheid om zelf haar dorp te organiseren. Veel mensen van verschillende organisaties, zoals gemeenten, provincie, scholen en bedrijven uit de woonsector, zijn langsgekomen om te zien en horen hoe Tiny Village Kleinhuizen de community georganiseerd heeft. Zelfs vanuit Japan was er interesse!

Tiny Village Kleinhuizen heeft negen open dagen georganiseerd en de eerste editie van het duurzame festival Veldfuif afgelopen jaar was een groot succes. De community geeft aan op verschillende manieren bij te dragen aan de maatschappij, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaam leven en natuurinclusief wonen. Ook vindt zij het leuk om sociale activiteiten voor de omgeving te organiseren.

Open dag Tiny Village Kleinhuizen

De toekomst van Rijnhuizen
Vanaf 2020 zullen de eerste werkzaamheden voor de wijken Parklaan en Buitenplaats in Rijnhuizen starten, ook wordt het bestemmingsplan in procedure gebracht. Als (oud) bewoner en actief lid van Club Rhijnhuizen benadrukt Natasja het belang om de wijk groen te houden en raadt ze de toekomstige bewoners aan zich te verdiepen in de rijke historie van Rijnhuizen, een verscholen parel in Nieuwegein.

De organische manier van ontwikkelen en de gebiedsvisie van de gemeente verzekeren bepaalde investeringen in het gebied, waardoor de toekomstkwaliteit van Rijnhuizen gewaarborgd is. Ook de diverse flora en fauna en een oeverpark worden in de ontwikkeling van Rijnhuizen meegenomen, zodat van deze natuurlijke diversiteit ook door de volgende bewoners genoten kan worden. Naast groen wordt er ook voldoende water in de plannen opgenomen om hittestress tegen te gaan en als waterberging voor hevige regenval.

De toekomst van Tiny Village Kleinhuizen
Inmiddels zijn de laatste bewoners van Kleinhuizen verhuisd naar hun nieuwe locatie in Zeist. Hier heeft de community de mogelijkheid uit te breiden op een geweldig stuk braakliggend terrein in de bossen.

Natasja stelt dat er veel interesse is in tiny housing en ziet dat steeds meer overheden gronden voor langere tijd beschikbaar stellen. Als community heeft Tiny Village Kleinhuizen laten zien dat het mogelijk is om samen met gemeente en ontwikkelaar binnen de huidige kaders van de wet een tiny house community op te zetten. Ze hebben laten zien dat (door de voor hen drie kernwaarden van tiny housing; minimalisme, duurzaamheid en financiële onafhankelijkheid) het mogelijk is om in een tiny village te leven. Of Natasja ooit weer in Rijnhuizen wil wonen? Daar wordt volmondig “ja” op geantwoord, maar wel in haar eigen tiny house natuurlijk.

Interesse om in de toekomst ook bewoner van Rijnhuizen te worden?
KWP en BPD werken samen aan een nieuwe invulling voor dit nieuwe woongebied aan de Kelvinbaan. Op dit moment wordt het stedenbouwkundig plan in nauwe samenwerking met de gemeente Nieuwegein opgesteld, met als basis de Gebiedsvisie ‘Mooi Rijnhuizen’ en het bijbehorende kwaliteitskader.

Het plan heeft aandacht voor de rijke historie, het bestaande landschap en de biodiversiteit. Dit om tot een krachtig plan te komen voor de nieuwe wijken Parklaan en Buitenplaats. De visie is gebaseerd op het gebruik van de oorspronkelijke verkavelingsinrichting en een collectief groene woonomgeving aan de randen van het gebied met aandacht voor historie en biodiversiteit. Het plan omvat verschillende op elkaar aansluitende, maar diverse woonmilieus en wordt omgeven door twee groene randen, het oeverpark en de watertuin. Dit alles om een divers, duurzaam en kwalitatief hoogwaardige leefomgeving aan de bestaande en nieuwe inwoners van o.a. Nieuwegein te bieden.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren