‘Tijd voor Krijt’ nu ook in Nieuwegein

Maatschappelijk project KNBB, met biljarten als middel om ouderen elkaar te laten ontmoeten onder het genot van een kop koffie, zet succesvolle start voort op drie nieuwe locaties, waaronder SV Geinoord in Nieuwegein.

Vanaf 3 februari 2022 stelt de Stichting Geinoord Maatschappelijk (SGM) het clubhuis van SV Geinoord elke donderdagmiddag open voor inwoners van Nieuwegein en omgeving van 55 jaar en ouder. Op deze donderdag kunnen zij van 14.30 tot 16.30 uur kennis maken met de biljartsport en daarnaast ook bordspellen doen, kaarten of sjoelen.

De SGM zorgt voor vrijwilligers, die de deelnemers ontvangen en voorzien van koffie, thee of een drankje. Voorts is er een spel coördinator van de KNBB aanwezig voor de begeleiding bij het biljarten en bij de spellen. In aanvulling op het tafelbiljart van de KNBB is ook een vaste biljarttafel in het clubhuis van SV Geinoord geïnstalleerd, en worden laagdrempelige biljart- en sociale activiteiten daaromheen georganiseerd.

Het clubhuis is bij uitstek de plek om mensen samen te brengen. Door hier activiteiten te organiseren en spelaanbod aan te bieden worden veel mensen bereikt en betrokken. Uitgangspunt zal zijn dat het een laagdrempelig, gezellig en sociaal samenzijn wordt, waarbij de deelnemers uit hun isolement worden gehaald en sociale contacten opbouwen.

Deelname is gratis voor 55-plussers uit Nieuwegein en omgeving. Meedoen kan door gewoon op donderdagmiddag te komen (met QR-code) naar sportpark Parkhout, Parkhout 1, 3432 NE Nieuwegein.

Over ‘Tijd voor Krijt’
De Koninklijke Nederlandse Biljartbond (KNBB) is in juli 2021 gestart met een nieuw initiatief gericht op ouderen: Tijd voor Krijt. Tijd voor Krijt is een sociaal activeringsprogramma van minimaal 10 weken op een locatie waarin biljarten wordt ingezet als middel om ouderen elkaar te laten ontmoeten. Het richt zich op de doelgroep ouderen van 55 jaar en ouder. Het bestaat uit het plaatsen van een mobiele biljarttafel in een sportkantine/buurthuis en het organiseren van laagdrempelige biljart- en sociale activiteiten daaromheen. Een breed onderzoek uitgevoerd door Mulier Instituut moet bijdragen aan de ontwikkeling van de definitieve aanpak en verdere opschaling.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk