Terugblik Raadsvergadering 29 januari 2015

De eerste raadsvergadering van dit jaar begon naar aanleiding van de PGB-fraude met vragen van het CDA en GroenLinks over mogelijke bijstandsfraude. Verder stelde GroenLinks vragen over de beschikbaarheid van de Sociale Kaart.

Daarna volgde een interpellatiedebat over de collegereactie op de motie die de raad in december had aangenomen. Deze ging over het vastleggen van afspraken, die de gemeente met andere partijen heeft gemaakt. Het college had bericht deze motie vanwege onwerkbaarheid niet uit te kunnen voeren. Acht fracties uit de gemeenteraad (CDA, ChristenUnie, GroenLinks, Núwegein, ieders Belang, SP, VSP en D66) waren het hiermee niet eens en dienden een nieuwe motie in ter verduidelijking. Na verdere duiding kon het college zich hierin vinden en stemden ge- noemde fracties vóór de motie, waar- door deze werd aangenomen.

In de daarop volgende twee uur werd over de visie Sport en Bewegen gesproken. Deze visie werd aangenomen met de stemmen van ieders Belang, Núwegein en VSP tegen. Van de drie ingediende moties werden er twee ingetrokken en bij de derde motie -met als strekking dat het college de raad iedere drie maanden via een kwartaalrapportage over de ontwikkelingen rapporteert- staakten de stemmen.

Het Baggerplan werd unaniem aangenomen; een motie om een positief financieel effect incidenteel aan de inwoners terug te geven, kreeg geen meerderheid. De gedragscode voor politieke ambtsdragers werd aangenomen met de stemmen van Núwegein en VSP tegen.

Daarna zorgde het krediet voor de Toekomstvisie voor de nodige gespreksstof. Een amendement (wijzigingsvoorstel) om het gevraagde budget van 100.000 euro te verlagen tot een reservering van 60.000 euro, waar- bij het college eerst een begroting voor het geheel moet overleggen alvorens dit beschikbaar wordt gesteld, werd aangenomen met de stemmen van Núwegein, GroenLinks en D66 tegen.

De aanpassing OZB-tarieven, de nota investerings- en afschrijvingsbeleid en procedurevoorstel rond het initiatief- voorstel AED van ieders Belang kregen raadsbreed steun. Bij de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs haalde een amendement van Núwegein om de leemtebepaling te schrappen het niet en werd het voorstel met de stem van deze fractie tegen aangenomen. Dat was ook de uitkomst bij de afrekening van fractiebudgetten over de periode januari tot en met maart 2014. Zo eindigde rond 01.15 uur deze raadsvergadering.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren